خمین وکمره (((((((((((پویا مدیر سایت)))))))))) فرمان دادم بدنم را مومیایی نکنند، درتابوبت، طلا زیور آلات وامثال آن نپوشانند، فقط هرچه زودتر جسدم را در خاک پاک ایران دفن کنند، چه افتخاری بالاتر از اینکه بدنم درخاک پاکی همچون ایران دفن شود و ذره ذره خاک ایران را تشکیل دهد(((کورش کبیر))) زنده باد ایران، زنده باد ایرانی، زنده باد وطن ، زنده باد بچه های خمین http://khomeyni.mihanblog.com 2018-11-16T02:43:29+01:00 text/html 2018-05-09T06:11:53+01:00 khomeyni.mihanblog.com admin 28)) شناختی بر مورخین کمره http://khomeyni.mihanblog.com/post/70 <div align="center"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="2"><b>مورخین کمره&nbsp; <br><br></b></font></span></font><div align="right"><div align="center"><font color="#000099"><font size="2"><b><font size="1">پیش درآمدی بر معرفی مورخین کمره :</font></b><font color="#000000"><font size="1"> </font></font></font></font><br></div><font color="#000099"><font size="2"><font color="#000000"><font size="1">در پست شماره ی 7 با موضوع&nbsp; : </font></font></font></font><font color="#000099"><font size="2"><font color="#000000"><font size="1">(( <font color="#000099">فهرست برخی از کهن منابعی که در راه دستیابی به تاریخ خمین وکمره میتوانند مفید باشند))</font> منتشر شده در تاریخ&nbsp; 26 مرداد ماه 1394 <br>نام برخی از منابعی که هر کدام به نوعی میتوانند در راه دستیابی به تاریخ کمره مفید واقع شوند ذکر شد. ما در اینجا تمامی منابع و کتب ذکر شده را به <font color="#000099">سه دسته</font> تقسیم میکنیم: <br><br></font></font><b>&nbsp;دسته ی اول : </b></font></font><font color="#000099"><font size="2"><font color="#000000"><font size="1">دسته ی اول منابعی هستند که موضوع آنها درباره ی کمره نیست اما در پاره ایی از صفحات تا حدودی حاوی اطلاعاتی در خصوص کمره میباشند مانند <b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font color="#000099">کتاب تاریخ پیامبران و شاهان</font></span></b> که برای اولین بار نام خمین در این کتاب آمده است و یا کتاب <b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font color="#000099">تاریخ قم</font></span></b> نوشته ی حسن بن محمدحسن قمی ، این کتاب همانگونه که از اسمش مشخص است در خصوص تاریخ قم به نگارش درآمده اما حاوی اطلاعات زیاد ی در خصوص خمین وکمره نیز میباشد. <br><br></font></font></font></font><div align="right"><br><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"></span></font></div> <font color="#000099"><font size="2"><b>دسته ی دوم : </b></font></font><font color="#000099"><font size="2"><font color="#000000"><font size="1">دسته ی دوم سفرنامه ها و خاطرات جهانگردان میباشد که این دسته منابع نیز همانند منابع&nbsp; دسته ی اول موضوع آنها صرفا در خصوص کمره نیست اما در پاره ایی از صفحات به نوعی حاوی اطلاعات&nbsp; مفیدی در خصوص اوضاع و احوال <font color="#000099">(اجتماعی ،فرهنگی،اقتصادی، تاریخی ...)</font> کمره در زمانهای گذشته میباشند که برای نمونه&nbsp; میتوان از <b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font color="#000099">سفرنامه ی موسیو چریکف روسی</font></span></b> به ایران نام برد . <br></font></font></font></font><div align="center"><font color="#000099"><font size="2"><b><font color="#000099"><font size="2"><font color="#000000"><font size="1"> </font></font></font></font></b><font color="#000099"><font size="2"><font color="#000000"><font size="1">چریکف</font></font></font></font><b><font color="#000099"><font size="2"><font color="#000000"><font size="1"> </font></font></font></font></b><font color="#000099"><font size="2"><font color="#000000"><font size="1">در سال&nbsp;</font></font></font></font></font></font><font color="#000099"><font size="2"><font color="#000099"><font size="2"><font color="#000000"><font size="1"><font color="#000099"><font size="2"><font color="#000099"><font size="2"><font color="#000000"><font size="1"> 1</font></font></font></font><font color="#000099"><font size="2"><font color="#000000"><font size="1">850</font></font></font></font></font></font>&nbsp; </font></font></font></font><font color="#000099"><font size="2"><font color="#000000"><font size="1">میلادی </font></font></font></font><font color="#000000"><font size="1">به ایران زمین سفر کرده و در طی مسیر مسافرتش از سرزمین کمره نیز عبور کرده و در دفتر خاطراتش شرحیاتی از اوضاع و احوال آن روزگار کمره را ثبت نموده و برای ما به یادگار گذاشته است. </font></font></font></font><br></div><font color="#000099"><font size="2"><font color="#000000"><font size="1"><br></font></font></font></font><font color="#000099"><font size="2"><font color="#000000"><font size="1">نمونه ی دیگر میتوان از <b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font color="#000099">کتاب خاطرات آیت الله سید مرتضی پسندیده</font></span></b> نام برد . این کتاب شامل خاطرات ایت الله مرتضی پسندیده برادر بزرگ امام خمینی میباشدکه پیرامون حوادث ورخدادهای گوناگون یکی دو قرن گذشته به صورت شفاهی بروی نوار کاست ضبط و بعدا به نگارش درآمده است .<br></font></font></font></font><div align="center"><font color="#000099"><font size="2"><font color="#000000"><font size="1">کتاب خاطرات آیت الله پسندیده نیز بنوعی حاوی اطلاعاتی در خصوص حوادث و اتفاقات رخ داده ی گذشته در کمره میباشد.</font></font></font></font><br><font color="#000099"><font size="2"><font color="#000000"><font size="1"> </font></font></font></font></div> <font color="#000099"><font size="2"><b><br>دسته ی سوم:&nbsp; </b></font></font><font size="1">دسته سوم کتب و منابعی هستند که نگارنده نگارش ومحتوای این کتب را اختصاص داده است به تاریخ و سایر مواردی من باب کمره&nbsp; مانند<b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font color="#000099"> کتاب </font></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font color="#000099">خمین&nbsp; در گذر تاریخ نوشته ی آقای محمد جواد مرادی نیا&nbsp; و کتاب نامه ی کمره نوشته ی آقای مرتضی فرهادی راوندی <br></font></span></b><br></font><div align="center"><font size="2"><b><font color="#000099">نکته : <br></font></b></font><div align="right">در اینجا باید گفت : علاوه بر این سه دسته کتاب منابعی دیگر نیز هستند که هر کدام میتواند به نوعی دربر دارنده ی اطلاعاتی در خصوص خمین و کمره ماشند مانند <b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font color="#000099">کتاب تحقیقات جغرافیایی راجع به ایران زمین</font></span></b> نوشته ی آلفونس گابریل ترجمه ی خواجه نوری و انواع فرهنگ نامه ها همچون <b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font color="#000099">فرهنگ آبادی های</font></span></b> <b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font color="#000099">کشور(استان مرکزی)&nbsp; ، فرهنگ اقتصادی دهات و مزارع استان مرکزی&nbsp; ، برخی لغت نامه ها همچون لغت نامه ی دهخدا&nbsp; ، برخی مرات البلدان ها همچون مرات البلدان ناصری جلد چهارم و ..... <br><span style="background-color: rgb(255, 102, 0);"><br></span></font></span></b><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 102, 0);"><font color="#000099"><b>لطفا به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.</b></font></span><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"></span></b><br><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"></span></b></div></div></div><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"></span></font></div></div> text/html 2017-12-16T14:27:58+01:00 khomeyni.mihanblog.com admin 27)) آنچه که در آینده در وب خمین وکمره خواهید دید : http://khomeyni.mihanblog.com/post/69 <b>مقدمه : </b>با سلام ،یه مدت هست که وب خمین وکمره راکد وبدون پست میباشد. انشاء الله از این پس سعی میشود به وضعیت وب بیشتر رسیدگی شود. <br>اما در کل برنامه ای که برای این وب در نظر گرفته شده ،بر این روال میباشد که پست ها به مرور ثبت گردند. با این روش هم نوعی جذابیت و شوق دنبال کردن را برای خواندده بهمراه خواهد داشت، و از طرفی هم باتوجه به کمبود مطالب تاریخی ، ثبت شدن پست ها طی دراز مدت و به مرور باعث تداوم حیات نویسندگی در وب خمین وکمره خواهد شد. در کل باید گفت : اگر مبنای کار بر این باشد که وب خمین هر روز با مطالب و پست های تاریخی بروز شود ، در آینده ما برای پست گذاشتن با <b><font color="#3333FF">کمبود مطلب تاریخی</font> </b>مواجه میشویم . <br><div align="center"><b>و اما من باب این پست : </b><br></div>قبل از شرحیات و سایر توضیحات پست حاضر ، <font color="#000099">سخنی کوتاه با مخاطبین عزیز</font> بر این مبنا درج گردد : <br>مخاطبین و همراهان گرامی بدینوسیله اطلاع رسانی میگردد،<font color="#000099"> مکاتبات شما </font>در صندوق پیام به سمع نویسنده رسید. انشائ الله سعی میگردد به زودی مطالب درخواستی شما در وب خمین وکمره به <font color="#000099">نگارش</font> درآید.<br><br>&nbsp;<br> text/html 2017-03-29T12:55:38+01:00 khomeyni.mihanblog.com admin 26)) جدال اعراب با اهالی کمره (تیمره) بر سر آب رودخانه http://khomeyni.mihanblog.com/post/68 <div align="center"><font color="#3333FF"><b><font size="1">مقدمه :</font></b></font><br></div><div align="center"><br></div>همانگونه که در پست های قبلی من باب میهن و میهن پرستی ذکرش گذشت، طبع وسرشت آدمی براین پایه است که نه تنها خود را در مقابل خانواده مسئول دانسته ،بلکه در مقابل <font color="#3333FF">میهن ومکان زندگانیش</font> نیز احساس مسئولیت میکند، نه تنها احساس مسئولیت ،بلکه همانگونه که تاریخ به اثبات رسانده انسانهای بیشماری بوده و هستند که از سرعشق، انس و محبت به وطن و مکان زندگانیشان حاضرشده اند از جان خود براحتی&nbsp; بگذرند اما از میهنشان <font color="#3333FF">هرگز نگذشته اند</font>!!!<br>برای نمونه همانطور که در <font color="#3333FF">(پست24)</font>مطالعه نمودید،در جریان حجوم وحشیان&nbsp; مغول به ایران، جلال الدین خوارزمشاه برای دفاع از وطنش از هیچ کوششی دریغ نکردو حتی برای دفاع از سرزمینش حاضر شد زنان ،کودکان وفرزندانش را به آب دریا بیفکند<font color="#3333FF">!!!</font><br>عشق به وطن و میهن پرستی،شجاعت و دفاع از سرزمین در سردار خوارزمشاه در حدی بوده که در این مورد نقل است :(( چنگیزخان مغول، این همه عشق وعلاقه به وطن و از خودگذشتگی در مقابل سرزمین را مورد <font color="#3333FF">ستایش </font>قرار میدهد و حتی در پایان جنگ چنگیز به اطرافیانش میگوید : ای کاش من فرزندی همچون جلال الدین داشتم <font color="#3333FF">!!!!</font>))<br>در <font color="#3333FF">پست شماره ی25 </font>نیز <font color="#3333FF">پیش درآمدی </font>بر جدال اعراب مقیم قم با اهالی کمره بر سر تقسیم آب رودخانه آمد. در کل پست شماره ی 24 و25 هر دو مقدمه ای شدند برای پست حاضر و با توجه به مطالبی که در پستهای قبلی آمد، ذهن مخاطب آمادگی بیشتری را برای درک مطلب پیدا میکند.<br><div align="center">در پست حاضر نیز شرحیاتی در خصوص جدال اعراب مقیم قم با اهالی بومی کمره بخاطر تقسیم آب رودخانه آمده است که ما در اینجا فقط شرحی مختصر از آن را آورده ایم ، اما <font color="#3333FF">نتیجه گیری واعلان نظر</font> برعهده ی خود مخاطب میباشد.<br></div>&nbsp;<br><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><span style="background-color: rgb(102, 51, 255);"><b>لطفا به ادامه ی مطلب رجوع کنید</b></span></span></span><br></div> text/html 2017-03-09T06:40:43+01:00 khomeyni.mihanblog.com admin 25)) پیش درآمدی بر جدال اعراب با اهالی کمره (تیمره) بر سر آب رودخانه http://khomeyni.mihanblog.com/post/61 <b><font color="#FF0000">مقدمه :</font>&nbsp; </b>همانطور که در حد اطلاعات عمومی میدانیم در دوران حکومت ساسانیان بر ایران ،پیامبر اسلام نامه ای به <b><font color="#FF0000">خسرو پرویز</font></b>((پادشاه وقت ایران)) نوشت و ملت ایران را به اسلام دعوت نمود ... اما پادشاه ساسانی اهمیتی به نامه ی پیامبر نداد و آنرا پاره کرد... در این مورد روایت است ،پیامبر با شنیدن برخورد شاه ساسانی و پاره کردن نامه به اطرافیانش گفت : (( بزودی&nbsp; دسته ای از مسلمانان ایران را فتح خواهند کرد ...))<br><div align="center"><div align="right">البته اگر کمی در مسائل&nbsp; تاریخی دقت کنیم ،با اختلاف نظرات مورخین رو برو خواهیم شد و بحث عمیق و طولانی خواهد شد و ما در اینجا اختصارا نگاهی گذرا به موضوع داریم .<br></div><br><b><font color="#FF0000">نگارش مورخین ونظرات پژوهشگران من باب نامه ی پیامبر و برخورد خسرو پرویز :</font></b><br></div><br>در کل باید گفت : در خصوص نامه ی پیامبر اسلام به شاه ساسانی و برخورد شاه ،امروزه بین مولفین <b><font color="#FF0000">شک وشبهه و اختلاف نظرات</font></b> زیادی وجود دارد که ما در اینجا نگاهی گذرا به نظرات پزوهشگران و مورخین داریم :<br><b><font color="#FF0000">1)) </font></b>عده ای&nbsp; بر این نظر هستن که شاه ساسانی نامه را بی اهمیت دانسته و آنرا پاره میکند! ماجرای پاره کردن نامه پیامبر توسط خسرو پرویز را مورخانی مانند <b><font color="#FF0000">طبری</font></b>(سده های ٣ و ۴ ه.ق)&nbsp; <b><font color="#FF0000">ابن بلخی </font></b>(سده ۶ ه.ق)<font color="#FF0000"><b> </b></font><b><font color="#FF0000">ابن اثیر</font></b> (سده های ۶ و ٧ ه.ق) .... بیان کرده اند .<br><br>در بسیاری از کتاب ها و مقاله ها با استناد به <b><font color="#FF0000">منابعی مانند طبری</font></b>این داستان را&nbsp; چنین نقل می کنند :<br> در سال (6 یا 7 هجری)پیامبر اسلام(ص) ضمن نامه ای خطاب به خسروپرویز، وی را به دین اسلام فرا خواند.<br> چون نامه ی پیامبر را بر خسرو خواندند، خشم او را فرا گرفت که به چه جرأتی محمد نام خود را قبل از نام شاهنشاه ایران آورده لذا خسرو پرویز نامه را پاره کرد و به فرماندار یمن بنام <b><font color="#FF0000">((باذان))</font></b> که از دست نشاندگان حکومت ساسانی بود نوشت: به من گزارش رسیده مردی از قریش در مکه مدعی نبوت است. دو نفر از افسران ارشد خود را به سوی او اعزام کن تا از احوال وی پرس و جو کرده ، او را دستگیر کنند و برای من بفرستند.<br><br><b><font color="#FF0000">2))</font></b> برخی از مورخین هم بر این نظر هستن که خسرو پرویز نامه را پاره نکرده و&nbsp; به <b><font color="#FF0000">دو دلیل</font></b> از متن نامه گلایه میکند !!!<br><span class="st"><span dir="rtl"><em>&nbsp; در این مورد بشنویم نظریه ی <font color="#FF0000"><b>خسرو معتضد</b></font> (1321</em>) تاریخ‌نگار حکومتی و مجری-کارشناس «برنامه‌های تاریخ معاصر» را :<br><br></span></span>نامبرده میگوید: برخلاف آنچه که مردم امروزی عقیده دارند،خسرو پرویز نامه حضرت محمد‌(ص) را پاره نمی‌کند. بلکه به دو دلیل بعد از خواندن نامه گلایه می‌کند:<br>&nbsp;<b><font color="#FF0000">اول :</font></b>اینکه می‌گوید چرا در نامه نوشته شده از محمد به بزرگ ایرانیان؟ من بزرگ ایرانیان نیستم. و به عبارتی دیگر خسرو پرویز میگوید :&nbsp; من شاهنشاه برادر خورشید، ماه و ستارگان، خداوندگار خدایان ایران و امیران هستم&nbsp; !!! <br><b><font color="#FF0000">دوم :</font></b> ایراد بعدی که او به نامه گرفت آغشته نشدن آن به عطر زعفران بود. چون به علت گرانی بسیار کاغذ از پوست آهو برای نامه استفاده می‌شد. برای فرستادن نامه به افراد مهم آن را به عطر زعفران آغشته می‌کردند تا زمانی که باز می‌شد به جای بوی چرم بوی زعفران به مشام برسد.<br><br><div align="center"><b><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);">و اما محتوای اصلی متن نامه ی پیامبر به خسرو پرویز :</span></font></b><br></div>&nbsp;.<br><div align="center"> <font color="#999999">بسم الله الرحمن الرحیم</font> </div> <div align="center"> <font color="#999999">من محمد رسول الله الى کسرى عظیم الفارس. سلام على من اتبع الهدى و آمن بالله و رسوله و شهد ان لااله الا الله وحده لاشریک له و ان محمد عبده و رسوله. ادعوک بدعاء الله فانى رسول الله الى الناس کافه لانذر من کان حیا و یحق القول على الکافرین. فاسلم تسلم . فان ابیت فان اثم المجوس علیک.</font> </div> <div align="center"> <font color="#999999">به نام خداوند بخشنده و مهربان</font> </div> <font color="#999999">از محمد(ص) پیامبر خدا به پادشاه بزرگ ایران. درود بر آنکس که از راه راست پیروی کند و به خداوند و رسول او ایمان آورد و گواهی دهد که خدایی بجز خدای یگانه و بی شریک وجود ندارد و محمد(ص) بنده و رسول اوست. من ترا به پذیرفتن دین خدا عز و جل فرامیخوانم٬ زیرا فرستاده او بر همه جهانیانم تا پیام او را بر همه کافران ابلاغ کنم. پس ایمان آور تا رستگار شوی٬ و اگر چنین نکنی گناه مردم مجوس بر تو باد!»<br><br></font><font color="#999999"><font color="#000000"><font color="#999999"><b><font color="#FF0000">3))</font></b><font color="#000000"> اما موضوع عجیب اینکه در <b><font color="#FF0000">منبع تاریخ یعقوبی</font></b>صفحه ی 443</font>&nbsp; <font color="#000000">چنین آمده است :<br>خسرو پرویز در جواب نامه ی پیامبر چنین نگاشت و آنرا میان دو پارچه ی حریر نهاد و در میان آن دو&nbsp; مشکی نهاد... چون جواب نامه ی خسرو بدست پیامبر رسید" پیامبر نامه را گشود و مشتی از مشک را برداشت و بوئید وبه یاران خویش هم داد و در جواب خسرو چنین به حامل نامه فرمود: (( ما را در این حریر نیازی نه و از پوشاک ما نیست...باید البته به دین ما درآیی... وامر خدا شتابندتر است،و اما نامه ات را بدون آنکه بخوانم&nbsp; از خودت به آن دانا ترم و در آن چنین وچنان است !!!!!!! پس پیامبر نامه را نخواند و فرستاد بنزد خسرو به بازگشت <font color="#FF0000"><b>! ! !</b></font><br></font><br></font></font></font><font color="#999999"><font color="#000000"><b><font color="#FF0000">4)) </font></b>عده ای بر این باورند که نامه پیامبر به خسروپرویز <span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><b><font color="#FF0000">هنوز هم صحیح وسالم موجود میباشد! !&nbsp;</font></b></span> و با توجه به همین موضوع داستان پاره کردن نامه پیامبر توسط خسرو پرویز را رد می کنند. اما پژوهشگران در بررسی این موضوع نیز با اشکالات و ابهامات دیگری روبرو شده اند، و بطور قطعی نتوانسته اند ،آنرا قبول کنند.</font><br></font><br><b><font color="#FF0000">5))</font></b>برخی از پژوهشگران بر این باورند که پیامبر اسلام نامه ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته است و آنچه در تاریخ نوشته اند ساخته ی دست خلفا برای توجیه و شرعی دانستن حملاتشان به سرزمین ها و ملتهای دیگراست !!!<br><br>در کل من باب نامه ی پیامبر خطاب به پادشاه ساسانی ،شک و شبهه و ابهامات زیادی وجود دارد اما با توجه به اینکه موضوع اصلی بحث ما نمیباشد، از این موضوع گذشته و به اصل موضوع پست می پردازیم :<br>... و اما موضوعی که بدون شک و شبهه برای مورخین و پژوهشگران محرز و مسلم است یعنی :<br><br><div align="center"><b><font color="#FF0000">حمله ی اعراب به ایران در قرن هفتم به سال 637 میلادی : </font></b><br></div><br>همانطور که گفته شد ،حمله ی اعراب به ایران ،موضوعی است که بدون اختلاف نظر محرز و مسلم است . در زمان خلافت عمر اعراب به امپراطوری وقت (دولت ساسانی)یورش آورده ، مردم ایران هم با توجه به اینکه از ظلم و جور پادشاهان ساسانی خسته شده بودند،بنابراین دروازه های ورودی را بسوی سپاه اسلام گشودند....البته در اینجا به اختصار اشاره ای شود بدین موضوع که : آیا حمله ی اعراب به ایران سبب اسلام آوردن ایرانیان شد؟! در این خصوص نیز اختلاف نظراتی و جود دارد و عمدتا اکثر نظرات بر این است که صرفا یک حمله نمیتواند دلیل موجهی برای گسترش اسلام در ایران باشد، هر چند که باید گفت که در کل حمله ی اعراب به ایران ، در ترویج اسلام و فرهنگ اسلامی در ایران بی نقش هم نبوده است !!!<br><br><div align="center"><b><font color="#FF0000">و اما کمره در حمله ی اعراب :<br><br></font></b></div>من باب حمله ی عراب به ناحیه ی کمره که در آن دوران به <b><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">تیمره </span></font></b>مشهور بوده در <b><font color="#FF0000">منبع فتوح البلدان&nbsp;</font></b> نوشته ی احمد بن یحیی&nbsp; البلاذری (( نگارش نیمه ی قرن سوم هجری)) مطالبی آمده است ، اما ما در اینجا به کتاب <b><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);">تاریخ قم </span></font></b>اکتفا کرده و موضوع را در منبع تاریخ قم صفحات 24 الی 25 و...پیگیری میکنیم :<br>در این باب در تاریخ قم آمده است : (((<font color="#FF0000">... اکثر نواحی اصفهان را که ابوموسی اشعری و امرای لشکرش فتح کردند، به جنگ وقهر بود وبه تیغ شمشیر بر ایشان غلبه کردند و فتح بروجه به صلح نبود و ابروز بتیمرتین ...و همچن&nbsp; فتح ناحیت قم به جدال بود و تیغ بران ...<br>و اما چون عرب به کمره (تیمره) رسید : فتح این شق بدست روئسای مقدمه ی لشکر (احنف بن قیس) میسر شد، و احنف به تیمره مقیم .<br>عرب این کوره را بعد فتح (شق تیمره)نام نهاد و این نام بر روی آن باقی بماند ! ...)))<br><font color="#000000">در یک نگاه کلی و نتیجه گیری پایانی باید گفت آنچه که از معنا و مفهوم کتاب تاریخ قم من باب حمله ی اعراب بر میاید این است که :(( فتح مناطقی همچون اصفهان، قم ، کمره و نواحی اطراف به آسانی نبوده بلکه اعراب به قهر و غضب و با تیغ شمشیر توانستند بر این سرزمین ها مسلط شوند.</font><br></font><br><br><br><p><br></p><p><br></p><p> &nbsp; <br></p><div align="center"><font color="#999999"><br></font><br> </div> text/html 2017-02-28T10:31:51+01:00 khomeyni.mihanblog.com admin 24)) میهن پرستی از دیدگاه ادبیات http://khomeyni.mihanblog.com/post/60 <div align="center"><b>مقدمه :</b><br></div>همانطور که میدانیم&nbsp; طبع و سرشت آدمیزاد براین است که نه تنها خود را در مقابل اهل و عیال و خانواده مسئول دانسته بلکه خود را در مقابل سرزمین و وطنش نیز مسئول میداند. این موضوع&nbsp; را تاریخ بارها و بارها به اثبات رسانده و امروزه بر همگان محرز شده است که در طول ادوار گذشته و حال انسانهای بیشماری بوده وهستند که برای پاسبانی و حفاظت از سرزمینشان حاضر شده اند خون خود را اهدا کنند....<br><b>و اما الحال :<br></b>با توجه به اینکه موضوع پست بعدی وب خمین (( جدال و درگیری اعراب با اهالی کمره بر سر تقسیم آب و اراضی )) میباشد، بنابراین ترجیح داده شد ((برای تفهیم بیشتر و بهتر مطلب و همچنین برای آماده شدن ذهن مخاطب )) ابتدا نگاهی شود به میهن پرستی از دیدگاه ادبیات ایران زمین .<br><b>و اما موضوع این پست :<br></b>حمله ی چنگیز مغول به ایران زمین و به آتش کشیدن و ویران کردن شهرها و آبادی های ایران بقدری وحشتناک بوده است که مورخی به نام ((ابن اثیر)) در این خصوص مینویسد: (( از بدو آفرینش آدمیزاد تا کنون همانندش نیامده !!!))<br>مورخین درباره ی دلیل و چگونگی حمله ی چنگیزخان مغول به ایران نظرات متفاوتی دارند و برخی از آنان بر این عقیده هستند که چنگیز مغول ((ملقب به تموچین)) قصد داشت یک رابطه ی تجاری و سیاسی با ایران برقرار کند بنابراین اقدام به فرستادن سفیر و عده ای بازرگان به ایران نمود ، اما سلطان محمدخوارزمشاه با دلایل احمقانه و بدون توجه به آینده نگری و عواقب موضوع ،بازرگانان مغول را غارت کرده و دستور داد همه ی آنها را گردن بزنند وهمین موضوع باعث برآن شد که چنگیز به ایران حمله کند...<br>اما برخی دیگر از مورخین هم بر این عقیده هستن که امپراتوری عظیم مغول روز به روز گسترده تر میشد و بعد از پیروزی هایی که چنگیز در چین شمالی و ترکستان شمالی بدست آورد ،حمله به ایران دیگر غیر قابل اجتناب شده بود.(( به زبان ساده تر یعنی&nbsp; اول یا آخر چنگیز به ایران حمله میکرد!))&nbsp; اما سلطان محمدخوارزمشاه با بی تدبیری و قتل بازرگانان مغول بهانه ی حمله به ایران را با دست خودش فراهم کرد...<br><br><br> text/html 2017-02-11T20:06:01+01:00 khomeyni.mihanblog.com admin 23)) روستای استهلک خمین http://khomeyni.mihanblog.com/post/62 <div align="right"><div align="center">&nbsp; نگاهی به روستای استهلک<br></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://s6.picofile.com/file/8192748650/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%DA%A9.jpg" alt="http;//khomeyni.mihanblog.com" vspace="1" hspace="1" border="0" align="absmiddle"></font></div><b><font size="2"><font color="#CC0000">معرفی: </font></font></b><font size="4"><font size="2">استهلک روستایی هست در حدفاصل 40 کیلومتری خمین ، از لحاظ موقعیت جغرافیایی و اوضاع اقلیمی این روستا باید گفت: این آبادی جزو دهستان دالائی قدیم بوده در جنب کوهستان واقع گشته است ،اما اراضی وباغاتش در جلگه ای معتدل میباشند.<br></font></font><br><font size="4"><font size="2"><font size="4"><font size="2">تا یکی دو دهه پیش این روستا دارای جمعیتی در خور توجه بود،که اهالی روستا تا همین اواخر سنت ها ومراسم روستا را کاملا حفظ کرده بودند و در بین روستاهای کمره بیشتر آیین های زندگانی روستایی در استهلک مشاهده میشدو اهالی تمامابه سبک بومی در این قریه روزگار بسر میبردند ....اما متاسفانه در طی سالهای اخیر به دلایلی بیشتر اهالی این روستا به شهر مهاجرت کرده و اکثرخانه های این آبادی تبدیل به متروکه شده اند....<br>این روس</font></font>این روستا دارای دشتی هموارو وسیع و سدآب و چشمه ای زیبا میباشد که منبع آب هر دو ازآن رشته کوه الوند میباشد.<br>&nbsp;همراه با آغاز فصل بهار دشت این روستا در اوج سرسبزی و کوهستانهایش آکنده از انواع گلها و گیاهان خودرو میباشد،بخصوص که نمونه های فراوانی از انواع گیاهان دارویی در بین گیاهان بهاری به وفور یافت میشود.....<br></font></font></div>شما میتوانید،با مراجعه به سمت راست صفحه ،گزینه ی صفحات جانبی ، روستای استهلک را یافته و وارد صفحه ی این روستا شوید<br>چنانچه ( پیشنهاد ، دیدگاه و یا هرنوع مطلبی در خصوص روستای استهلک دارید) سعی کنید،دیدگاه&nbsp; و بیانتان را در بخش نظرات همین پست ثبت نمایید. <br> text/html 2016-12-25T14:17:09+01:00 khomeyni.mihanblog.com admin 22)) حکایتی از گذشتگان من باب دفن یکی از خوانین کمره http://khomeyni.mihanblog.com/post/57 <b>مقدمه :</b>&nbsp; در پست های قبلی به اختصار فی الباب&nbsp; آداب و رسوم هر قوم وملتی در رابطه با دفن اموات مطالب و اطلاعاتی بیان شد و در اینجا اضافه کنیم که یکی از تفکرات و یا به عبارتی یکی از مشکلات بشر در گذشته&nbsp; این بوده است که اموات خود را <b>چگونه و کجا </b>دفن کند!!!<br>بنابراین در رابطه با دفن اموات هر قوم و ملتی به مرور آداب و رسوم خاصی را برای خود برگزیده و آداب و رسوم خود را بهتر از رسوم دیگر ملت ها میداند، بعنوان مثال زرتشتیها بر این اعتقاد بوده اند که زمین مقدس و پاک است، پس نباید اموات را در زمین دفن نمود بنابراین مردگان خود را داخل خمره ای میگذاشتن و درب آن را گل اندود کرده سپس دفن میکردند ...!!!!&nbsp; و یا اینکه برخی اقوام در گذشته مردگانشان را مومیایی کرده و همراه آنها چند کنیز دفن میکردند و بر این باور بوند که با مومیایی شدن مردگان ، بعد از دفن ، روح دباره به جسم&nbsp; مومیایی باز میگردد و آن کنیز هایی که دفن شده اند به خدمت گذاری جسم مومیایی شده منصوب میشوند !!!!!!!!!! ....<br>در گذشته های دور در<b>کمره</b> هم اعتقادها و آداب و رسوم متفاوتی در رابطه با دفن اموات وجود داشته است، در اینجا ما به یکی از <b>رایجترین </b>اعتقاد و رسمی که نه تنها در کمره بلکه در بین اکثر ملتها و جود داشته است اشاره میکنیم<b>.</b><br><br><b>دفن طلا ،جواهرات و برخی اشیاء گرانبها در گور متوفی ! :<br></b>در این رابطه باید گفت که دفن طلا و جواهرات و اشیاء گرانبها در گور میت یکی از رایجترین رسومی بوده که در گذشته بین اکثر اقوام معمول بوده است&nbsp; و امروزه چه بسا باشد گورستانهای قدیمی ای که دارای دفینه ها و گنجینه های زیادی باشند ....<br><b>و اما من باب این پست :<br></b>در این پست میخواهیم به اختصار حکایتی را بشنویم در مورد ماجرای دفن یکی از خوانین کمره :<br>تقریبا در حدود یک قرن پیش مادر یکی از خوانین کمره فوت کرده و حین الفوت وصیت مینماید که بعد از مرگ تمامی طلا ، جواهر و اشرفی ای که داشته را همراه او داخل گور دفن نمایند .... زنی از این ماجرا مطلع شده و شب هنگام در تاریکی به گورستان رفته ، از تاریکی و سکوت گورستان استفاده کرده ، گور مادر خان را میشکافد و تمامی طلا و جواهری که در گور بوده را بر میدارد !!! ....فردای آن روز طی دلایلی که برای نگارنده روشن نیست ، اطلاع به گوش خان میرسد و ماجرا به گوش خان میرسد.<br>خان دستور میدهد آن زن را مورد شکنجه قرار دهند تا اعتراف کند...آن زن مورد شکنجه قرار میگیرد اما اعتراف نمیکند !&nbsp; خان وقتی میبیند شکنجه کارساز نیست دستور میدهد کیسه ای بیاورند((نوعی از&nbsp; کیسه های قدیمی که در گذشته معروف به گوآل ، جوآل و...بوده اند.)) بدستور خان سگ بسیار هاری را داخل کیسه میکنند ، بعد هم آن زن را داخل کیسه انداخته ، درب کیسه را میبندند و منتظر میمانند که یا آن زن از ترس اعتراف کرده و یا توسط سگ هار تکه تکه شود ....!!!! <br>لحضاتی میگذرد ، صدای سگ هار و فریاد زن هر دو بلند شده و کیسه پیچ و تاب هایی در این درگیری بر میدارد...بالاخره سکوت حاکم میشود ، دیگر نه صدای سگ بگوش میرسد نه فریاد آن زن !!!! <br>خان دستور میدهد درب کیسه را باز کنند، افرادی که صحنه را میدیده اند ، بر این گمان بوده ان که اکنون باید جنازه ی آن زن را که بوسیله ی سگ تکه،تکه شده برون آورند ، اما وقتی درب کیسه را باز میکنند میبینند که آن زن توانسته سگ هار را درون کیسه خفه کند ! پس لاشه ی سگ را از درون کیسه بیرون میاورند!!<br> text/html 2016-11-30T14:26:20+01:00 khomeyni.mihanblog.com admin 21)) چهار سند تاریخی و برگ زرین از روستای خان آباد که روی به نابودی آورده اند http://khomeyni.mihanblog.com/post/56 <div align="center"><b><font size="1">مقدمه :<br></font></b><div align="right"><div align="center"><b><font size="1">نخست من باب معرفی روستا :</font></b><br></div><b><font size="1">&nbsp;</font></b><br></div><div align="right"><b>معنا در لغت</b>:&nbsp; در این خصوص باید گفت این نام ((یعنی خان)) بیشتر لقب پادشاهان ختا و ترکستان بوده است ، اما معناهای دیگری از این نام بیرون می تراود همچون ((لانه ی زنبور و کندو ، کاروانسرا یا خانه سرا ، طلای ناب ، چشمه ی آباد ،زمین دار ، مالک بزرگ و ارباب و...خلاصه بحث در مورد معنا شناسی این واژه بماند که موضوع طولانی میشود !<br><b><br>و اما من باب تقسیم بندی :<br><br></b>این قریه و قرات اطراف همچون امام زاده طیب آباد در حدود نیم قرن پیش به آنور دهاتی بوده اند به زبان لری فارسی که جزء دهستان جاپلق الیگودرز محسوب میشده اند، واقع در حدودا 40 کیلومتری شمال الیگودرز&nbsp; در کنار راه ((مالرو _ لاخون)) به علی آباد ....<br>اما در تقسیم بندی های بعدی خان آباد و قریه های اطراف جزء دهستان دالایی قدیم شده اند و امروزه هم که دهستان دالایی قدیم نامش حذف شده و نام دهستان از دالایی به خرمدشت تغییر کرده است .<br><br><b>و من باب اوضاع اقلیمی :<br><br></b>روستای خان آباد در فاصله ی زمینی 40 کیلومتری شمال الیگودرز&nbsp; و در فاصله ی 30 کیلومتری غرب شهرستان خمین قرار گرفته و امروزه جزء دهات خمین محسوب میشود. لهجه و زبان فعلی&nbsp; اهالی این روستا نیز فارسی محلی میباشد.<br>و از لحاظ آب و هوا در منطقه ای سرد و کوهستانی و از ضلع شمال و جنوب در انحصار دو رشته کوه ( یکی الوند و دیگری نثار) واقع گشته است. در گذشته ها تا اوایل فصل تابستان برخی از نقاط کوهستانهای این منطقه هنوز هم دارای برف چشم گیری بوده است.<br>و من باب میوه های خان آباد آمده است(( چون قریه ی خان آباد ، ناحیه ایست بر کوهستان و برف نشین ، بنابراین میوه اش بسی چرب و عطرآگین ،شیرین و باطعمی بسزا)) ....<br><br><br></div></div> text/html 2016-11-29T17:47:12+01:00 khomeyni.mihanblog.com admin 20)) گور دخمه ای اثری تاریخی باقدمت چندهزار ساله در قریه ی سرکوئه خمین http://khomeyni.mihanblog.com/post/55 <p dir="RTL"><font size="1"><b><font color="#663300">نخست من باب معرفی روستا : <br>سرکوئه در لغت : </font></b><font color="#663300"><font color="#000000">در کتاب لغت نامه ی علی اکبر دهخدا سرکو و سرکوب به معنای نوعی هاون سنگی بزرگ میباشد، در گویش محلی اهالی کمره نیز سرکوب و سرکو به معنای هاون سنگی است. (( شاید این موضوع در نام گذاری روستا بدین نام دخیل بوده است))</font><br></font>روستای سرکوئه یا به عبارت محلی سرکوبه از لحاظ تقسیم بندی جزء دهستان حمزلو خمین و از لحاظ موقعیت جغرافیایی در 18 کیلومتری خاور خمین در منطقه ای سردسیر و کوهستانی واقع گشته است. زبان اهالی منطقه ترکی و فارسی بوده و اراضی زراعی آنجا از رودخانه و قنات قریه ی چوگان مشروب میشوند<br></font></p><font color="#663300"><font size="1"><b>و اما من باب موضوع:</b></font></font><br>در پست قبلی توضیحاتی هرچند به اختصار در خصوص گورستانهای کمره و انواع گورستان در ایران باستان آمد پیشنهاد میشود برای مطالعه ی این پست ،پست قبلی را به عنوان پیش گفتار مطالعه نمایید.<br><br><font color="black"><span style="font-family: tahoma">همانگونه که قبلا من باب آن گذشت آدمیزاد&nbsp; در ادوار مختلف تاریخ اجتماعات به اشکال و صلیغه های گوناگون متوفی (( منظور مردگان)) را دفن</span></font><font color="black"><span style="font-family: tahoma"> کرده است. و از گذشته های دور تا به امروز شکل ها و صلیغه های مختلفی در دفن مردگان بین اقوام و ملتها وجود دارد و هر قوم و ملتی روش خود را در دفن مردگان بهتر از </span></font><font color="black"><span style="font-family: tahoma">روش و رسوم دیگر ملتها میداند، البته نباید منکر این شد که ادیان و فرهنگ هر ملتی از گذشته تا به امروز تاثیر بسزایی در دفن مردگان داشته و دارد....<br>اما درکل مرگ و مردن یک واقعیت انکار ناشدنی در زندگی بشر بوده و هست و در گذشته همیشه اقوام و ملت های مختلف در این تفکر بوده اند که اجساد مردگانشان</span></font><font color="black"><span style="font-family: tahoma"><b><font color="#3333FF"><font color="black"><span style="font-family: tahoma">&nbsp;</span></font></font></b> را </span></font><font color="black"><span style="font-family: tahoma"><font color="black"><span style="font-family: tahoma"><b><font color="#3333FF">چگونه وکجا</font></b> </span></font>دفن کنند!<br></span></font><br><font color="#993300"><b>وبعد توضیحی به اختصار من باب گور دخمه ای:<br>گور دخمه ای چیست:<font color="#000000"><font size="1"> <br></font></font></b><font color="#000000"><font size="1">&nbsp;<b><font color="#663300">مقدمه:</font></b>همانگونه که ذکرش گذشت انسان در طول تاریخ صلیغه و روش های مختلفی در دفن اموات داشته که ادیان ،فرهنگ و هنر زمان و داستانها و خرافات و... در این کار نقش بسزایی داشته اند...<br><br></font></font></font><font color="#993300"><b>گور دخمه ای چیست:</b></font><br>در کل گور دخمه ای نوعی معماری صخره ای&nbsp; و مکانی بوده که در ادوار گذشته بیشتر در دل کوها ، سنگ ها و صخره ها&nbsp; به شکل اتاقکی حفاری و ساخته میشده است، این اتاقک کوهستانی محل دفن یک یا چند متوفی بوده است ،ضمنا این اتاقک شامل فضای مناسبی(( برای نشستن و رفت وآمد ،برگزاری&nbsp; مراسمات مربوطه و قرار دادن برخی اموال و اشیاء ...)) بوده است...<br><br>تا کنون گورهای دخمه ای متعددی&nbsp; از دوره های مختلف من جمله در تخت جمشید یافت شده است، اما مورخان و باستانشناسان بر این عقیده اند که نمیتوان آنها را به اشخاص خاصی منصوب کرد و قدمت پیدایش همچین گورهایی در تاریخ مشخص نیست اما تا کنون باستان شناسان موفق به کشف گورهای دخمه ای زیادی شده اند که قدمت آنها به دورانهای قبل از قوم ماد میرسد....<br><h2 class="title"><br></h2><h2 class="title"><font size="1"><br></font></h2><br><br><p>&nbsp;</p><br> text/html 2016-11-26T14:46:23+01:00 khomeyni.mihanblog.com admin 19)) اطلاعاتی در خصوص گورستانهای خمین وکمره http://khomeyni.mihanblog.com/post/54 <div align="center"><b>سرفصل این پست را با کلام دکتر علی شریعتی آغاز میکنیم که میفرمایند:</b><br><br>روزی از روزها ، شبی از شبها"<br>خواهم افتاد و خواهم مرد"<br>اما میخواهم هرچه بیشتر بروم"<br>تا هرچه دورتر بیفتم تاهرچه دیرتر بیفتم"<br>هرچه دیرتر و دورتر بمیرم "<br>نمی خواهم حتی یک گام یا یک لحظه<br>پیش از آنکه می توانستم بروم و بمانم "<br>افتاده باشم و جان داده باشم<div align="right"><br></div></div>در این پست میخواهیم نگاهی به گذشته ی منطقه ی خمین و کمره داشته باشیم&nbsp; و اختصارا اطلاعاتی تاریخی درباره ی گورستانهای کمره بدست آوریم.<br>اما قبل از اینکه وارد مبحث خودمان شویم بدنیست مروری کلی بر روی آداب دفن وکفن در ملل و ادیان مختلف داشته باشیم،بنابراین ابتدا این مبحث را مطالعه نمایید:<br><div class="content"> <div id="post_message_491739"> <blockquote class="postcontent restore"> <div style="text-align: center;"><font size="1"><b>آداب تدفین در دوره ها و ادیان مختلف<br><br></b></font> </div><font color="black"><span style="font-family: tahoma">انسان در طول تاریخ اجتماعات به اشکال گوناگون متوفی (( منظور مردگان)) را دفن</span></font><font color="black"><span style="font-family: tahoma"> کرده است. شکل‌هایی از تدفین وجود دارد که با آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی و اسلامی ما ناهمخوان است. با این حال نباید فراموش کرد که ملت‌ها و اقوامی&nbsp; هم هستند که فرهنگ تدفین و آیین ما را نمیپسندند و آیین و روش خودشان را قبول دارن</span></font><font color="black"><span style="font-family: tahoma"> ....<br>اما درکل مرگ و مردن یک واقعیت انکار ناشدنی در زندگی بشر بوده و هست و در گذشته همیشه اقوام و ملت های مختلف در این تفکر بوده اند که اجساد مردگانشان</span></font><font color="black"><span style="font-family: tahoma"><b><font color="#3333FF"><font color="black"><span style="font-family: tahoma">&nbsp;</span></font></font></b> را </span></font><font color="black"><span style="font-family: tahoma"><font color="black"><span style="font-family: tahoma"><b><font color="#3333FF">چگونه وکجا</font></b> </span></font>دفن کنند!<br></span></font><br><font size="1"><b><font color="black"><span style="font-family: tahoma"></span></font>در قدیمیترین مراسم تدفین ،جنازه ی متوفی را در حالت جنینی <font color="#3333FF">یعنی همانطوری که جنین در شکم مادر است </font>دفن میکرده اند</b></font><b><font color="#ff6600"><span style="font-family: tahoma"></span></font></b><br> <font color="black"><span style="font-family: tahoma"><br> پیشینه‌ی کهن‌ترین گورهایی که تاکنون یافت شده است، به پنجاه هزار سال پیش از میلاد مسیح می‌رسد. در کهن‌ترین شکل تدفین، در عصر پیشاسنگی جنازه را مانند جنین در شکم مادر به پهلو در یک گور سنگی می‌خواباندند. <br> تدفین به شکل جنین از یک سو این توهم را ایجاد می‌کرد که جنازه به خواب فرورفته است و از سوی دیگر از امید به بیداری و تولدی دیگر پس از رستاخیز نشان داشت. اجداد ما در آن دوران بسیار دور جنازه‌ی مردگان را طناب‌پیچ می‌کردند. احتمالاً به این دلیل که می‌ترسیدند مردگان زنده شوند و سراغ زندگان بیایند.<br> مراسم تدفین در فرهنگ‌های کهن که پیشینه‌شان به سه هزار و پانصد سال پیش از میلاد مسیح می‌رسد بسیار اهمیت داشت. گورهایی عظیم به طول دوازده متر که با تخته‌سنگ بنا می‌کردند از اهمیت تدفین در این فرهنگ‌ها نشان دارد. <br> در این گورها یک‌صد جنازه جا می‌گرفت و روی آن را با خاک می‌پوشاندند. چنین گورهای عظیمی به بناهای باشکوه شباهت داشت و ساختن آن‌ها وقت و هزینه‌ی زیادی می‌طلبید. <br> در سده‌های میانه، پیش از آغاز دوران روشنگری که همه چیز با افسانه درآمیخته بود، برخی اروپائیان، از جمله آلمانی‌ها اعتقاد داشتند که این گورها را غول‌ها برای خودشان ساخته‌اند. <br> در یونان قدیم مردگان را در تابوتی از سنگ آهک قرار می‌دادند و این تابوت سنگی را سارکوفاگوس یا «گوشتخوار» می‌خواندند. واژه‌ی تابوت در برخی زبان‌ها مانند آلمانی و فرانسه را بعدها از همین واژه‌ی سارکوفاگ استخراج کردند. <br> در قرون وسطی گمان می‌بردند که روح انسان در قلب او جای دارد. از این رو برخی پادشاهان و هنرمندان بزرگ وصیت می‌کردند که قلب‌شان را جداگانه دفن کنند. ریچارد شیردل، ناپلئون بناپارت، دانته و شوپن از مشاهیری‌اند که قلب آنان جداگانه دفن شده است.<br> <br></span></font><div align="center"><br></div><font color="black"><span style="font-family: tahoma"></span></font><b><font color="#ff6600"><span style="font-family: tahoma"></span></font></b><br><font color="black"><span style="font-family: tahoma"><b><font color="#ff6600"><span style="font-family: tahoma"></span></font>حوالی ستودان ها ، هزاران لاشخور و کلاغ و ... در پرواز بودند</b><br> <font color="black"><span style="font-family: tahoma"><br> مردگان را فقط در خاک یا در دل کوه‌ها دفن نمی‌کردند. در فرهنگ ایرانی - زرتشتی تدفین در هوا مرسوم بود. در این آئین زمین و آتش تبرکی دارد و روح که از بدن انسان بیرون رفت پیکر مرده بسیار پلید و ناپاک است و هر چیز را آلوده می‌کند. به همین جهت مرده را نباید به خاک یا به آتش سپرد.<br> زرتشتیان از زمان ساسانیان هر جا که بودند دخمه‌هایی می‌ساختند و مرده را به آن‌جا می‌بردند و در هوای آزاد، کنار دیواری می‌نهادند تا مرغان شکاری و حیوانات درنده آن‌ها را بدرند و متلاشی کنند و وقتی که فقط استخوانی از مرده باقی می‌ماند، استخوان او را برمی‌داشتند و در محوطه‌ی کوچکی می‌گذاشتند و به آن «ستودان» می‌گفتند که به روایت استاد فقید، سعید نفیسی مخفف کلمه‌ی استخوان‌دان است. <br> استاد نفیسی در خاطرات دوران جوانی‌اش از برخی اعتقادات خاص زرتشتیان یاد می‌‌کند. اگر کلاغ یا لاشخور چشم راست مرده را درآورده بود، گمان می‌کردند مرده آمرزیده‌تر است. اگر دست راست زودتر از بدن جدا می‌شد، باز هم مرده آمرزیده‌تر بود. اگر مرده را کنار دیوار دخمه‌ای می‌ایستاندند و تعادل خود را از دست می‌داد و برای مثال به پشت می‌افتاد، آمرزیده‌تر بود تا این که به رو افتاده باشد. <br> اگر روی پای خود می‌افتاد یا به حال نشستن درمی‌آمد، گمان می‌کردند روح او معذب است. بدتر از همه مرده‌ای بود که سرش از تنش جدا می‌شد. بدیهی‌ست که حوالی این دخمه‌ها همیشه هزاران کلاغ و مرغان لاش‌خوار در پرواز بودند.<br> در آمریکای شمالی، در فلوریدا قبیله‌ی سمیول از قبایل سرخپوست مردگانش را در تنه‌ی پوک درختان می‌گذاشت تا به تدریج تجزیه شود. برخی قبایل سرخپوست هنگام کوچ از جایی به جایی دیگر مردگان‌شان را روی زمین می‌گذاشتند و به کوچ خود ادامه می‌دادند. <br> پیش می‌آمد که سالخوردگان این قبایل، وقتی هنگام مرگ‌شان فرامی‌رسید، از قبیله جدا می‌شدند و به کوه می‌زدند و در آرامش و در انزوا می‌مردند. جنازه‌ی آنان در همان محل می‌ماند تا به تدریج تجزیه شود و از بین برود.<br><br><br></span></font> </span></font><b><font color="#ff6600"><span style="font-family: tahoma"></span></font></b><font size="1"><b>در برخی کشورها همچون ایران وکنعان پیکر متوفی را در غار یا در دل کوه قرار میداده اند!!!</b></font><br> <font color="black"><span style="font-family: tahoma"><br> در کنعان و در ایران، جنازه‌ی میت را در غار یا در دل کوه قرار می‌دادند. در نقش رستم، در سینه‌ی کوه مقبره‌های عظیمی از دوران هخامنشی و ساسانی به یادگار مانده است. <br> داریوش کبیر، اردشیر، داریوش دوم و خشایارشا را در دل کوه دفن کرده‌اند. <br> پس از تصلیب مسیح، جنازه‌ی او روی زمین مانده بود. روایت است که ژوزفِ آریماتئا، از یاران مسیح، گور خود را که در غاری قرار داشت به مسیح بخشید و جنازه‌ی او را در آن غار نهادند. مسیحیان اعتقاد دارند که مسیح، سه روز بعد زنده شد و از این غار به آسمان عروج کرد. این واقعه که در کتاب مقدس آمده است به روایتِ عید پاک شهرت دارد و منشأ مهم‌ترین عید مسیحی‌ست. <br> <br></span></font><div align="center"><font color="black"><span style="font-family: tahoma"></span></font><b><font color="#ff6600"><span style="font-family: tahoma"></span></font></b><br><b>انواع گورستان در ایران باستان<br></b></div></blockquote></div></div><font size="3"><b>گورستان گبریان:</b>خیلی از مردم عقیده دارند که قبرستان گبریان متعلق به کافران است ولی این موضوع درست نیست<br></font><font size="3">گبر یعنی غیر مسلمان و به کسانی که غیر مسلمان بوده اند بی دین گفته نمیشود. گبریان دین زردتشت داشتند.<br></font><font size="3">حال میخواهیم ببینیم که قبرهای دوران قبل از اسلام به چه شکلی بوده اند و نوع دفن کردن اجساد به چه صورت بوده است. در زمان پیش از اسلام قبر زنها گرد و مدور بوده است و قبر مردها به صورت مستطیل بوده و قبر بچه ها به صورت مثلث بوده است. بعضی ها را نیز در خمره میگذاشتند.<br></font><font size="3">در تمام قبرهای گبری حداقل یک کاسه آب و یک کاسه غذا گذاسته میشده است که کسی که میمیرد از گشنگی و تشنگی عذاب نکشد.<br></font><font size="3">در بسیاری از قبرهای گبری لوازم مورد نیاز فرد نیز گذاشته میشده است که بستگی به پول داری یا بی پول بودن مرده است. مردگان پول دار ظروف طلا و اجناسی مانند شمشیر زره وخیلی چیزهای دیگر به همراه دارند ولی مردگان بی پول و بی بضاعت اموال کمتری با خود به همراه دارند یا اموال آنها از فلزات ارزشمند نیست.<br></font><font size="3"><br><b>گورستان های پیغمبری :</b>نوع دیگر قبرها قبر پیغمبری است که اگر شما آن را بشکافید هیچ چیزی درون آن یافت نمیشود نه جنازه نه اموال. این قبرها چند پوش هستند و تازه از قبر راهی دارد برای جایی دیگر که جنازه و اموال آن در آنجا هست.<br></font><br><font size="3"><font size="3"><b>گورستانهایی باگور عمودی:</b>قبرهایی نیز وجود دارد که به صورت ایستاده است. این قبرها متعلق به یک سری از ایرانیان است که معتقد بودند آنها را باید ایستاده به خاک سپرد<br></font></font><br><font size="3"><font size="3"><font size="3">بسیاری از خلاف کاران را نیز به صورت ایستاده در میان دیوارهای قلعه ها و جاهای دیگر زنده به گور میکردند که خود اینها به نوعی قبر ایستاده تبدیل شده است<br></font></font></font><font size="3"><b>گورستانهای کشویی:</b>بعضی از قبرها به صورت کشویی است که مربوط به رومیان است که در ایران با آئین خودشان دفن شده اند.<br><br></font><font size="3"><b>گور دخمه ای:</b>یک نوع قبر هم داریم که به آن قبر دخمه ای گفته میشود که نمونه آن در تخت رستم پیدا شده است.<br></font><br><font size="3"><font size="3"><b>گورستانهای خمره ای:</b>جنازه قبرهای خمره ای همیشه به صورت نشسته بوده است و جنازه آنها را به صورت نشسته در خمره میگذاشتند و دفن میکردند.<br></font></font><font size="3">وقتی در جنگها جنگجویان میمردند آنها را با اموال و لباسهایشان و زره دفن میکردندکه نمونه این قبرستان در چهاربداران در نزدکی مرز ترکیه موجود میباشد که شاه اسماعیل اول در جنگ با عثمانی شکست خورد و بیست و هفت هزار کشته داد که همه آنها با لباسهای رزمشان دفن شده بودند.<br><br></font><font size="3">&nbsp;<b>گورستانهای دسته جمعی:</b>که متعلق به افراد مریض است. در جاهائی که وبا یا طاعون میآمده جنازه افراد را به صورت دسته جمعی دفن میکردند. در همینجا یک مطلب بسیار مهم را برایتان بگویم و آن اینکه کسانی که قبری را میشکافند خیلی باید مواظب باشند و بفهمنه که جنازه مریض هست یا نیست و حتماٌ باید استخوان شناس باشند و یا بتوانند استخوان اشخاص مریض را از استخوان افراد سالم تشخیص دهند تا با مشکلی مواجه نشوند.<br></font><font size="3"><br></font><font size="3"><b>گورهای سلطانی:</b>در هر قبرستان تعدادی قبر سلطانی وجود دارد که دارای اموال میباشند که باید نتوانید آنها را تشخیص دهید و از روی بعضی شواهد تشخیص آنها امکان پذیر است.<br></font><br><font size="3"><font size="3">کسانی که به حفاری میروند و میگویند در 4 یا 5 متری یک طابوت طلا یا یک جنازه مومیایی پیدا کرده ایم. اینها همه دروغ است. شخصیت هایی را که در طابوت طلا یا نقره یا سنگ یشم میگذاشتند همیشه در عمق بسیار پایینی دفن میکردند. ((گاهی این عمق به 20 متر هم میرسیده)) برای این جنازه ها حتماٌ اطاقی از ساروج درست میکردند و آن را آنقدر پایین میبردند که از گزند جانوران خاک به دور باشد و همچنین دزدان نتوانند گزندی به جنازه و اموال آن بزنند. در کنار این جنازه ها حتماٌ اموال فراوان وجود دارد و کنیزان و نوکران آنها را نیز با جنازه اربابشان زنده به گور میکردند. پس اگر کسی گفت جنازه ای در آورده بدون اموال بدانید که احتمال دروغ گفتن آن زیاد است. <br><br></font><br></font><font size="3"><b>گورستان بزرگان و افراد مهم:</b>اکثر گورستانها در سینه کشی ها و کنار رودخانه ها میباشد. در بسیاری از قبرستانها یک چهارطاقی نیز میباشد که نشان میدهد در میان آن چهار طاقی شخص مهمی فوت کرده است و اکثرا دارای اموال میباشند.<br></font><font size="3"><b>گورستانهای یهودیان:</b>در ایران قبرهای یهودی نیز بسیار است که نوع قرار کرفتن سنگ آنها متفاوت است&nbsp; </font><font size="3"><font size="3">(سنگ قبر یهودیان دارای فلش است) که </font>میتوان از روی سنگ قبر فهمید که این قبر متعلق به یک یهودی است.<br></font><br> text/html 2016-11-25T06:58:18+01:00 khomeyni.mihanblog.com admin 18))حکایتی عجیب از گذشتگان درباره ی سرچشمه ی روستای نازی http://khomeyni.mihanblog.com/post/53 <div align="center"><b><font color="#3333FF"><font size="2">مقدمه:</font></font></b><br></div><div align="center"><div align="right"><b><font size="2"><font color="#3333FF">روستای نازی:</font></font></b>نازی نامی بسیار کم یاب در بین آبادی های ایران زمین باستان میباشد و در ایران به ندرت و بسیار کم (قریه یا مزرعه ای)یافت میشود که نام آن <b><font color="#3333FF">نازی</font></b> باشد،روستای نازی از لحاظ تقسیم بندی جزء در دهستان رستاق و از لحاظ موقعیت جغرافیایی در 7 کیلومتری شمال خمین و در 3 کیلومتری خاور&nbsp; راه شوسه ی خمین به اراک در جلگه ای تقریبا معتدل واقع گشته است که دارای <b><font color="#3333FF">سرچشمه ی آبی بی نظیر</font></b> میباشد که در گذشته&nbsp; یکی از گردشگاه ها&nbsp; و مناطق بی نظیر در کمره محسوب میشود.....<br></div><div align="right"><b><font size="2"><font color="#3333FF">روستای یوجان:</font></font></b> که معروف به ((قلعه یوجان)) میباشد نام این روستا نیز از نامهای بسیار کم یاب&nbsp; در ایران باستان میباشد و احتمال میرود این نام ریشه در اوستا داشته باشد....از لحاظ&nbsp; تقسیم بندی روستای یوجان در دهستان گله زن قدیم واقع گشته و از لحاظ موقعیت جغرافیایی در دوازده کیلومتری خاور خمین((شمال خمین))و در 6 کیلومتری راه شوسه ی قدیمی خمین به دلیجان در جلگه ای تقریبا معتدل واقع گشته است.<br></div><br></div><div style="direction: rtl;" align="right"><b><font size="2"><font color="#3333FF">روستای استهلک</font></font></b>:،همانگونه که قبلا در دفتر ثبت اطلاعات روستایی به موقعیت جغرافیایی آن اشاره شد، قریه ای هست کوهستانی که از ضلع شمالی وجنوبی در انحصار دو رشته کوه (( شیروانی و الوند)) قرار گرفته است...از لحاظ تقسیم بندی نیز این قریه جزء دهستان دالایی قدیم و فاصله ی زمینی آن تا مرکز شهر خمین حدودا 40 کیلومتر میباشد.<br><b><br>نکته : </b>در اینجا لازم به توضیح است روستای نازی و قریه ی یوجان هر دو دارای سرچشمه های آب بی نظیری هستند که منشا و مظهر آنها حدودا یکصد متر با هم فاصله دارند،این سرچشمه ها شاید امروزه بدلیل خشک سالی کم آب شده باشند اما در گذشته سرعت آب آنها بقدری بوده که در طول <b>تمام فصل سال</b> قادر بوده اند سنگ آسیاب آبی را به آسانی به گردش داورند.<br></div> text/html 2016-10-10T16:05:05+01:00 khomeyni.mihanblog.com admin 17 )) کم رنگ شدن هنر پرده داری وپرده خوانی در کمره http://khomeyni.mihanblog.com/post/52 <div align="center"><b><font size="2">سیاهی لشکر نیاید بکار ***که یک مرد جنگی به از صدهزار</font></b><font size="2"><b><br></b></font><br><font size="2"><b>چنانت زنم تیغ بر فرق سر***که از سر به پایت نگردد خبر<br></b></font><div align="center"><br><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMWFhUXGCAbFxgYGR8aGhsdIB4eHRoeHx0aHSggGCElGx0eITIhJSkrLi4uICAzODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0mICUzMDMvLi0yLys1NS4vLTU4LTUtLS0tLy81LzUtLy0tLS0vLy0vLS0tLS0tLS0tLS0tL//AABEIALcBEwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAEBQMGAAECBwj/xAA/EAACAQIEBAQEBQMDAgYDAQABAhEDIQAEEjEFIkFRE2FxgQYykaEjQrHB8BRS0WLh8YKiFSQzQ3KSU7LCB//EABoBAAMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAIDBAEABQb/xAAxEQACAQMDAQYFAwUBAAAAAAABAgADESEEEjFBEyJRYXHwMoGxweFCkaEUI1LR8QX/2gAMAwEAAhEDEQA/AKZw2lS0OzqGMwo849dr4c5DLZaoGimNS7qRe+0eU4UcIpoS+tgIQkTMGAT+UgkmABfqe2DjXFNFdakaSUWTzAGWhgTdSLQV6qSYOnExqlW+HEZsVl+Ig+sd5Dg9Fl1eCkRuQALTN9sdNwqiZZUpqg/OwAX7xbzn264Xpm2KvmKrk01stMMQrv2i9vK/5u2Emd4o1aDVkx8umwHkFMgfY9ycIOoqVDtpYA5Nvp94FREpHv5PQXP8x+aGWnSMxl57abfWP3wbQyC2DKoJ+UrBVx3Ui3t+sYrXB6opuXa4gCGGixIkyZFt4B9sMODcUFSo9JWMVCWpWhUdRqUjreINhghVrUe/u3Acg248rCC1NagAZdpPBF/pGlVEpNpCyx3sbTtJVCFEmJMD6HHGb4iiTyEhRN4EyAVA7km0d8K858SL+MFUy6BSAf7rr6lZJ8tWNVswa1OasBlsVBMQWJNwLEz36HFBr1QSW4/OIFPS02sPLPPhHPB8w7q3ioqMrwAoJtAOwk9cbqcUy4JBqGQYI0Pby+XCGlUy5IplWZJGgXIao3U31Wsqz0HS+B+L1AvyuSSYk7kKoUHzmJ98M0uqZms4sIGo0S8p9ekeZ7j1FV5JdzsCrAepJG3phK3H689PQII/WT9f3Ih4jkzUy610Js2hpPXTsAfQ7W2NsEcH4Ia5U6+U6i5kcsG8iIveJ8/dFbVtbeTYD34T1NJpNLTWzLuPj7MEz3G6tTdgF7JKr6sJm/mYF+0lfSzTKQQzKe4JX7i46HDPNZVSzNS1FVNi3zEdzbr27emN8Oo09FRSB0gkgFQZ77wREb7RjkJOWvcxlVqewdgBZTkcR98N8bLnwqzS35H7gbhoEDvq9Z2uwo8RLZjw1T8K6h+7AEk+kgjFLp0mSKi6gFazDod/uJ++HTZUcj0iyeICRHy0/wAtRQN/m2E7NGNOpemQrfvIq2l07k1VwCOOgMlPGFObFRp8JVZVg2Igw0TBLMN+0dpDJ+O0gCTTqKwIEESW1SV0gHmJg9Rt6Si/oWpGnVUToMwZOrSRPrP2m2O69Y5k6qelHVtSiNYACwS0wHAkrtN1Pqo6irbB5grp9NUwoyLCNs7xWUVlVlckgKQEJIswZWmIsbG/cYEXiinQqZYMhtBi7x6bD7+WAsqz1FYArrpNLVAGCnUJPyC14DRckjtiE+NqamyyRLm24npIIIMzPUdcateqFyb+/wDkYuloEiwjihxlToFTLBoVto+YGJAPyiBHvbElfjuY0+LTRFpzERM956/SMVWhnnRlqXKyBpJIVlNyLbSP09Iace4y3huq0gmtIWHDkDUGMwBEQYEdsNStUv0gnTUCdoEtScZFWjVAXS/gs2oHl26G1pMYAX4ianSooihmUA1CSI6nQI7Tv5Yr2Qr12dAIYCmCFJ0qegm1vQW32knAeY5GOoaZvG8dN4uJ69cKauWNwcxqaNEG1siXz4c4srV8xVdiqaZg7AT69NhiLOfEBZiQSizyqG0z2ki84qmUXlJmQdvbr9f5fHNap8qmDYx0No379MV6cqB35FqEu3dlyXjrfldtupkf9wOJ6PxK6/OFYbkjlbz7qftih5cVhqcT4Sg62IJgbnbyvAvg/J1A1SgDzh20shBAghtDr3GpCCCOh7YOpXooDbmZS0lVzniXLMfFwiKCFmiSXFx6KJk+e3riu1+KPUJZjqIvzNH0xBx3K+GfEoyE2MEjQ2wg/wBp2IGxt1wk/EeSwELpDRtJsCRO/r/tiQOtZd3MuSk9B9twPP3mMq/GjEXA9R9uvt1wE3HnTmVipW4bt69D5jED03gHS14iwMzYEDc3+u/lg9vh+qBLLy/30yCBO0kfuB2whyqci09RCpFy4I8h+Zfn4goprUchZUEjzIxWuJfGQXUKaXEbn6yMV/mpq9IsSJsJsCOo7T5Y5XhZUamE7Hed/P0xUazMLifO1dGadQryIYnxbmyJFNYO1sZhzToGB4aqUgaZ7ewxmMufGd2Czzl9LVArPot8x2G+8fr6Y1xOqQdACyyhi06yzETJY7bxA7Yl4ii1K9SpdQ3MB0HUiesEm+O8nwlyystFioYEmAJAIJgsRNsc9VV+KVpRLDiOuPP4dOhlhbw01PG2th9oF/8AqxPwnKhKfi+OiuRqjwTUYDzhpi3bAvGqZeq9R+TW0gEXiw6SCQoGxxYvhmpRq5ZAwBKrpMSD2NxBgjcY8++2iP59Tz/Mfp1Y13J56TOHccqEEulKrSAP4lI6b9AUfqfXC1a9N83QqItOm3i6WVSS1+XmGkAG+9/fFgTwQpVSgXlAUMCYDesjvgXM8MDZhWoSNEu7DmJdtiQWGo8oPU2GE7lzi2D9Osrq02KYzPO6eaajUqBT+Y6jYSATYEgkT5Rh4lQGh4hEFqgWGBkQA3Qdj6YP43wwZceLoQg21hSLk31AmVO/39CDkGasoV3kalEkgGwuFnchTNpi3cYuFRWTd0knZlG5F/tOkypZbU5II5lEwGP2645p5+gjAmoToYHSae9ha5AP8tg+nw140KujVpYaSTqk2BJJJabASAST6iv8Y4NUFTwwCCd9Qgi5Uht76lIsTjaBU8n5fmLe448739R0lj4bpr0alZ1QKW1FFkKpnSIAMDveQRYRvjvifF/CVsuqgO3/AKzeZAJQeggE+uB+B5cVKlGkadRCh1OGsgVQCI6HnIvE7km+FWccVa1WoBytUYgdxO5/nfCETta208DPzvj36TtQTTQbTk/TrD8gK1XUtFZvzbQPc22PrhjQ+EK4vNNZ82P6CMccIy1IUVLUnql2Ni2mkt4Gq4Xpu0nHXCaHi1iaYrZbw3g+HVJpOQTsDZlMbgY6pWe5sbAe/H7R9LSJtAa5J87fSQcV4DmKVMg81Pro3H1EgWH0xNww6soD/ZXj2dQv6kHEfGK9aPxBUqhg5kVHQU4mNVNAFA2gsTP1w0yiqOHBoi5doEE6XufWFwnUVWFNS3+Qi3067iqk2scSHUSAxAKgA31TzWM/RYI/zHXw4tHwKlNzTorTJL1WK6mIbls14C/r06wMIVnncQJgMSugM3LtMR16bRhZxniANJ8vpWAzEvAmGh7GJ6nFWLzztNlyviIxfN1QjJSnwy3zKYaTFxoMkhfPrGEdehpqutR6nKAOVr7THnE/4wfwf4mell/BAFSms6RsVBBB6dmO43+6/iFQ+I7kfPex7z9cNQoBY8/j/krCVBxwB5eI+14OK1NV01CzEbBdlG8+f3xG2Y+Qp1MqSNx2PkcR0OHPWfRRXU0FtNtl3MsQIGIKFZ2KjcLAsNoOGlztIXrzNSmFqbmzLTlaoZ6rCToUAAQIuxhQwIAvAHTBGaqFUJV1DOwXSrWAI5taCJMSNiPljFcyHECrEMeVzzECIvIgDpPQYfZTJiQ0CW299tzhS0lUA9ZrVnJa5Fugt5QNHsNI2EeWOK/C6rjxae6GOY2bVFh2OxnbDDNZTSQwgE2K9ydvfFm4fl//AC60z+HUp8zdm1E3EXvsOs2xlevsUW5haWh2j97iJOB8bamwyuYVEp6eVhEE2gSDBLTud+u+CON0BRRWWid/DWCWZRcAWItzaQqwBq64i+J/h6uVplRrgklF/LPYE+sxuTPaHXC88ppCjWoMIFyRaR1kxF8RsAbOvzEvDFbqfkYhpZSpRRkLM1FX8GrSc6vDmwZHNytxY7DtthZlsuCTqJAgjV3i6k+sYs9YJzrJ0O2pgxJJjaSb9MayXCxXMyqUwYJPXrA/nXFtBWW7HrINTUV7IOkXcH4azuHafDQ8p1EAuJsGHykTNxBNsW+qh0m3PFzYTI/NFnUm0j/OIRl1oMqI4JKyQANOkWvchpJ233M4m8UGCCOUFgvYi256eXp7IZGrVgDGLVSjRJH/AEyu8S4LToqFksxMtO8DpbzjHHGstTWnoUHUDvDAtbpJg37RiOo71XbUYJMSbCOntiDP02pvDGTa8zbpfFjgMw248pIm9VYvknrO8hUYU1AbMDf5FUrudpvjME5ejqUHxmSZlRtM3+pv741h4o4/MkNQA/gxFw2hQo0RmK1ydWhRGpoJsB//AEdsKuIfFeZLAU9NIHYIgYn3YEk+gGF+ZruzINgson3JI9SxxcOANTyaqpD1KrASiCYBYwxOyCD1PS2PNqUURi7jcT49J61HdUWwNgIkynxFXLlM3SNSlHPFLSygzpawA3HXfpiLO02oStNyaNRdVNh1U/cEGxxY81kqzGoNSgVauppBiopPy6tgFQBY3vaIuPV4S+XH9MxFRGl8sWAYBhJemZtzDbzjrhYKKbqAPEDj19R9IxqbjFz6yu/g2BpvFubVfpMDb29MW34TZBSLVai62YkaxzQAFEsTI2/XFeoZnS2pVWSIFoHti7VuFOradcolPW7MAQI1arCJ+Ww9fdlUMwsIqlVAN2x8rRjxPLJUoNSa4ZY3k+RBO5Bvjz/gdTMZat4aIGqBnEnYioEUi5AjkB33w7yXFYRQbgiVAuVJ/L6T16YXZpHWp4i3ZTaN5gtaPUX7gYVpgVJU8febrKtOy25+0sOTzNSkpLU2Aan4ZkQpbSvMhiCdYJgdIOEua4RXpotbxBWRrtpXSqNsVnofpJ3E4Fz3GXKaCxcsFCm50qOZo1EwS2kE9hgnKcezCr4VNgoIg2mPKTYTHb74pUWtaSu7A9489PfM0+YP4uifEqrpM/lBJ1CZMyIv0v5YEGRgQMHUKDIuoiZtq3+242P0wTTphhv/ACMMpgJc+MBrscyD4O4v4ZqUXgAMShNhc3H1wfmfiiXITLvUVSIadI3ub/YfphWOFl9RpEFl+ZI5hB3jcg9xt174BTWJUyYJ5Z64kajTdi09Fa7ooBHzjyt8TpVytVIKVC2jQ0SNTffln6YZ8JorVyq0mJCkMCEUsbkzJghd9t/PFSo5WX1tMiwne1h9NsXLg9VVpIGZRMwGqspNzsosML1FFRTFh1v/ABOpVO0qZ6D7xR8RcGagutGZqcFeb5lnb1E+VsSce4VRp0lZj1C1Wg8lUqpgkAkArAuCLdCbtPiziy0qBUQzuIVZn1N9wO/pjrL0Udc07OrU82EqUx1B0CCZFrgbdsN092S7SerSSlU3JzEHB+D5erRr00IeuUL07QQEja+zE/SO2K7maRhNydMQBMbYvFDhNDK1EqPUqU6oBb8NGaFPzXCkaepnynEPFPh1K6ivkampRMqDN+um+/8Ap6beWGsMi01H5vKRlXdHV11Ky7GO4gggi4ItB3wdRy5ZtYpqmlTAQESTsTrYxjWYNVGKlmBETI0n3BEjElUsqKNRlpnzHS+8QcASTiMsOYtrUQpg9MWX4cdTThjtIHfe3TtbthKlBblpjoB36b4Y8FgA9pge8Yo6SVuYdmKJblHXaN5B6YsmQzGrQcwsNTHzKRJNr+XeLiY7YX1aEJrBm0keUge9z/zGBvAepuTHqcY6pUADDicjvTuV6xtxHjysCiamJkSQB9SDH2wi/pWK6ZuDNu/pthzlOFUwpudU97dP9zg3JZJRDEwJ/nmdsCiInAmvVd7XMr+W4RUYjUYnbFmbhgpJTSTC0yz7AFiQYkkdZ69u2JNuokkKLRue3piWhSZQfE51M8o3FxE2/wA742s52zqSi9zK/XrkFWN4DGCNzqOm3TphV/WuG1SZ/lvIeWLDlqreG6poZXWG/vSO8kd/rfCZcuGMKTJ2nb9cB2m7iOCBb3EgyuX1mIHf6/wdMEnh/hAMxFm5li69vm3+mGGToJRceKwvvAnpI632+2IviDwmYGm2qBDWj0j2wdM1GYJewim7Nbva5kK8IDCSzXvyrby+2MwzyBJpp/8AED6WxmLf6Ff8j7+U84/+g4PwL+35nkGdSot7gESJ2IMiRNvL64ttGmuZpLTpMw5QzutpqHcMSbAGZUX+SLTgfOUFzHD+UjxMtqYd43dfWIYf74VcDz1FAj+M1EKAayAn8QqCZG4MnoItbzxC79ot15E9WgNjEMcGekUcoaSqslwd7SD12Fhe1rDCDjxL5dyLGkyspBkBtUAAneP4MWemFKSNTSOnUesiMV7jtAVPDoiKKTMAi8Ddv0336486ke/cz0axtTPkJWOGZgtWWoySBUDMFsN5IE7T26YtXEPiMulRFpgaxpktsOttN7SPfEOR+GqjipoNMhI6ESTNgb7RPviJuB16RDmkwiGVlE36TF1/6gMekpS3dnk72ezGA5fJugFRl5GBYMtxsRftzRv2xPUzigswDHr029Ztv98WKlklWm9MB/EZyDJJWo5jUoU/kgRM20zPdZxOnTFNUWzlm8VOxQkAGOkm3eMJbbfMxqHaG/WV7xdRJi5NvL+d8Ff0zaYpgRuSf1jr+mB62VKsINjf0M4Z5TMBhBgMN/8AI8sMRgeJ39OaYucwJaVRQ34jGQY6KCeoEHpI98BoaiMZuvU/ue3ri3UshrBnlMe/v0+uF+gDlAkiQQdpkzaLnp53wYYXxOtjMCo5IFFqIeaTMdDNjINvW3lgms1cqeeoV2kmb+pv98QU00WIJHeL/wC+C2qfh8plSY2/h3H1wDU1JzGpqaigC/ECTK6UkMS+q69xHfv/ADrjukoYXPLJmeyg/uGwUlK28+eFnEmIXRaGJuO0mZ/+0YIglbCS1tzn15i+nmyanJsbR1AuSP3xccllKqrRjmLAME7EbC+4O/pOEnw3wnXWBEyp6dCD5X269CQcX05GslWnVCioqCAshXAva/K29rjbrgawuNojUxIsxXTMjw2bwqgBQkiVYNGpZtFwDEgyBuJBhymRHD1dUYRUiFksQwszkneRpERuOs4L4xxOjE18tVEDfkke6ufvhDklWuWNB5Kcyq554BtYEdjsREjCzvAtDwZZctwmiqB80FLG51gMF+ouf56oPjXLZY5enVoKss8KyDSCAG1W23wyo8azCiTqZejFVM+w0kde/TFe+K+KvWKAsulZgLuD5j0GCQLbELa3MrvgE7e+HHCMgQpn+6e/TAaMenU4f8AyjVQLmBdm6AfuTFhhq3imnT0xA3I3/gwVlxAmJBP8nEuZy9yOkQJ6X6wev++CdYQCR2JMf5xgzOZQptO8nQJNoPVv517YYwFsBta+BaXGRzaRvE8u4/nfEFfiQJBYDsLGwjr9jjp1hNV6twYkgjSpMTG/6E46QeJUZyNJAIKTIkaTII9rYEr5xAyEGCDvHkbEHffGZfPtrcGO8jc/KD0vYYRWVnNlMYllF4FXyPhV6mqY1agVMHS0nf6/TBdHKqCaqyVuFkjfz72nBmbymtjrdgdpB6D27n+DA/hlKWqnciQVUXIBgRAvtN5wYQoATGLUFS69YPxGksqZFxPtAge2FVSkadTS6TaInuLEEfzfDqhlVYgcxgA+UmRcwOnScLky9NmZg5kXhdtHcTta/rhtwPi48IAAPwc+P1nKcSCgKOnl/lsZg+jwKhVGuWv3F7GP2xrFHbVZGaNGee5HMPRmqgmxDKbq28AxtiuZbKayqiRbmtEYsVMnSFHMxsALRJsPf+eVoyHw3S8KakyBzODHnttAvvNsTtWSkdxGTGaalVrBgOBFuR41WQBC50CANAXVHa+HXD6VKtUQBtJ1AlnuxjcX3kW7Xwlz+QWmpdKqOtogiTPl39/bGkEqJA8p8t8Z2dNu8kKoKu61QmerUMuqlhTJWD1AYGev9x+uF+cVvBcjl1MXDpLzzSoKkWF5iYtEicU7huerUwNFZlB/KTI77GcNxxbM316WFMgwCUmxAEodr/pvfGdmTDDCG5DOhXP9RyVhyiRKhT0TcD/UTJm0WtWPiiovjSgiQCxkMSxJLGRv09IiBti0U/iygyaalHSQLKeZSe0wevWMVz4kyGtg9J/FXSAdJDMCB1VfITt+0qdCMR9F13XiqhT1OJMADr7wMdVKRVlMwVhgf03xNw/LVQbUnb/pYjcT07CPfGcSytQPNRXUtcagRPc3HfGY2YGYwE78kbZ3V4sWMAFWHUdT5Yko3N/fC7wGP5R6n/bBVB9Jgmbb/wA9P51chsMiT1VUtdTeTZoAdP57/rha9dl+Xl8oB+s7++GOYJG4E9v9sCGDv/DhV3drAYlqJQo0dzkFiPWcrmmgSvTcdfOMYHDPcbiFnzxipPt2xzI63nyw61Twk5XTEgK1scnxlo4dwI6fFVvCaxJMr9SII63Hcz5NfAzgQt466ILBiQYG4/8AbJPXFc+HKIdtL6iLwskgbRboN/ti3PkNS6CzaTaNRj6TGI6tYBrGENNi4Mr6ZVsytUeITUNNtAImSBsCTyza0C3vir5MBSIXURcuRCp6T8xubW6YstRamVqEBuUgQ8EkAz2uNokdh3wJnuGU6rBzXhIJhTbzMk7k+WDpKXXHv7xNSyNaQ0viatRAp0GDKBfUsyRN+h2ge2E3h1ahLaSWYkmBuSZMAYtXCOHUQYVatT1YjcdIgffDZckwSD4dFQSbb7yJYn074eqFRaLLr0lcyHw/UYqazeGlgBuxHb/T64t1EpQoxCoD8igiTfcnr0v64V1OKrTJanFWpbmIhRHW92P0GAs3xEtd0LMbknv5WiMGcTFG43hdXNAtAbUYv5TtHliLiFUlbDYbfyJwmepfUYEf49MMMqj1CBMLG9saucTXplcmE5SqV5iN+g+3v5YlelUqRzDSfW1v9sd5SVJVr/6vf6zgh1kjvOwMk9/L2w6yAZk92JxBeHMVf8pYCBaZJmI+2Os3ldNTVDK2xAnSs7GADETMT0wfV4eEpLqALF7kbgxMz0iB62m2MaoA7CTJHOWsJi3zbbnHnltzErxKSGUDPs8yLPltK6SHY2aOh/TEVOqzSplBYMFi+5PXrbDGjRUG7QRE+skESbmbY3l6K1KlVw2kCAeuw5oHUxA9ThwZTZf3hruXcR8oDVNglMBQwEwLx8v6QJPWMJK2VRFAUlWmXWZG3cfp5Yt7UFEohIH/ALdpuf773uYwvfM04d/DUnTpczPKSRcDY2A6b42jUs5JGIFZWZbD37MrVLO5pRCDluRadzPfzxmHrMy21LbyjGYcagJvukHZ1vD+Z5Pks1oqSZIUgj9/WxOPVMnWXw1aQVIEHoQdseVLk3m7KpkwrEg2mbR3G29x3w44NxmpTHgsrOonTAll72/Mvl9OkSaqkXF57WmKBdo9YfxbhwpXUcjMQLfKf7T+3cYjoZYspkEdRG89PS/lfBNXiq1UYQdMQ2rf0g3tFjEjzxCMzKBIg/m29/Mm5Bn2gbtpFylmk9dUV7rDAACFF9oNr+VrDDTOFqilihI02OpSYsTygWgd8QcHFLwjUZrmyjrGxJ6jfy++LKqUVpEaU06d5sJG99pPrhb1WB7vSclIHLSjcSbmWFgaRBAsd4+38OFn9WNXUGd4xccxkWNKmygETAtEgyVPkLffEXxn8OU0yKVEAL7s4uTMbeU9P3Jwxam47TI6ZcnPAgvDuLV4H4p0i4Bhv/2BAxyzEszFtRO83P8Ax0xWOG5phCk+k7H+bYbf1JFjpA2PQ/fHFgDmei+jqfpyJPVMCR9sCU4ZwDuTf07X8hGC8nVm2469v1xO2WUN0nGHvHnEQL07gjM7NS0H77YDzOXBDQbwYG4n38sFPSxDmKR0kW8p9QP0nBk2F4tF3MBAadIgwWHt/wA4KOVWAdWqeu3lHWfXEDUJkCLTfpHQ/wA3wfkeHuFuxvcCL+sAgj64Wmp/ylOs09OjkH5Rhw7J1KASojqwckEGxEdCB6D64a5bijOrawEZT0aQbEgyY6rGKw1F6R1BTc3Mz9eon32w7+HeJinV/EUaWIBO5G9yT6/yMJeh2j7lyJtPUgILzni9RHZJJKyQxAJtLNFvKMPsnwlagDoi6TszH+2RYCdr2tg/jnw6Kza1YKTEyJ2sCIO8WjDXK5YU6a012Uf8n646ldLi0CqQ+Z5r8VcRzmVreEpVVYAqyLEjYzqmIP7d8V2lmKzVCzsXad2JsPewx6J//oPD9dJKnVGj/paxH1g+2KT4YXcbiT5n9/8AnFyFdm4yUhi20QzJMG1AiANu18H1wLafcwYxx8NcPNUltZVRYkdTvGLO3BqWhlUC+53M+v7bYlfUoOJUulfqZUUzmslBfpb36+WHOSya+GTBnVCkWg9TG3fy3wsfg9SkQ4ABWGaOom8XwzOYXwwIk9I95Pp7YsUoUuJGwYNtM3XqBT84Ji/Qwbe0/thfTz+l5US3Zbx1i97YhzFFvm84AO/82H+MdZamVCkbkme/8PT3wLDukniEp7wA5jI5xgJdmYncQbfb9cEUMxrcyfnsQwHbubztscLOI6nSY/MJi0xh/wASan/ThVuCpnvJFvX9cSLU2ZsLSs0N+NxvOfEiE5Q5UatItOkCfMT19sGUytNgG5dQ5vpE2/m2FXCMkVQklgzKdRvMRAn3vG2DGoCEFMqGYgFrmLExv2GNNTvbYAp2F4Rl8vSfw9DXR5+YybTfykDHWY4cKYzD0lAdoMRuSbj3k4rHBs+mtn0yVqSjAWI26wduh6EYcLxk12eNK3hFPWDMnv8ApfDMgE24nbCSBfmJeLcOqVKrOsBTETvYAftjMHVcoQTNVgTeApi9xt5HGYUKlPxizp6l+J5rl6KV2qO+kGC7mSPOZNlE9vL1w24DlWKMZEq0dbx57kAEeuoYqtDiwptpUAMTdmEreD69AZw2+HuM1krOquoGr5nEoZABDesSPTDa25734lFGmFA2jPWF10VariCXOnSFnVDAAFf77EH74Ir10TL6GkVC2jw4WFCgEuGAknVIjUbEWi+Aa2dJzD1q+lmUDTpHKRLAhY2BAie2JOMt/UalALCNU6YKxJ5YFrGJMz5Y1Qt1uO7/AKm1VJBzZvKP+GIXpALCgkDpzb/WDgtKEIUVBtAYnr6dTf6AdsC8JqakSAw+UFlAIGuApIkG8A22B64KUO5QKYJ9d9yY62E+gwZZHqtaTfDSUcHrC+F5LxatOgGOkCZG4EGI6RYjbtjv4i4W9KmabGabExBtI/0n5Tfp/wAO/hLhml2qdY0i87mfrABnzOOPj5CVpL6n9MTgAuDDY4xPH2ogeloPaf2P7YIWtFiSpHnaPQ7+xwTWyRG9rW7eYPl1wIFIEaZHb5h7EGR74Em8+ho/CIbl64BuQfXUL/UjBusNcH1if84rqqP7V/7j9owflq0WiOw6n2v9zgGW3EMqCPZjA1CZlmgC2337e2ORTY9ZnpiakPc9ug/ziQqBYepPr09Tv/BgdzHEkrGjp0LkCd0GVYJVivcd+5/b/jDXK5+l/dE7yDJ98CZM21GwFgMHpSVvnRT6j/OAcDrPmKupFZ9zjPkZFn6qsygNYCTBG5P+22A238+mJM9TVag0iAwvHcfwYhp0mqOEpqWboB5b7++KqIsotHpawtL3kPiCmuXplml4+WRq6xMny3wDR4w6szklv7lNvTT2j+dcVvhebAKI7wptJAOk9DvtP64dZ/hxpMVkEMNSsPlE7mCTtcxtfpviet2gNxxKE2kZknxNx5HpiksMTBaDYXn5hvcYqdfMUp/EN9o2A36/vhTVr/i1Ar6lDGCdzB3xO7grJg+uH9rswI1dNuG4yycG4iaMKBqUEsO86Y9DFjh9QrgLUakxqEEQu9yAW9L/AKY884ZmG1hVqBV/sO3oDuPfD1Kb06gILARfoRPURuPT98D2S1DjBmmo1LnMIrcUdqnPzASGXYe3TfHdXNrpUrKmPLvHfr+2IKihmLEyepLGfeRjmoQYH9vYTbFQ09VB3TJzXoue8DOwHIBBBnaTt07dsReMV3EmYkHYDpB2/wCMR16pgXHcTt9jbAtMVGaRAnqJwqq7/C5jaNJPjQRzQLGAum24Y/ewg9PphrwvLmkB4sNLHSOo6AAdRPX1wqyGXqaWYqDHUTNrmBHWN8Wcmn4SuANelQpJtcgCPIk9MJLFYWCZFmKTh9OosTcgbQPXbqBjuqiATa9lbqCfl/T9MTtw9aSQzMzm7Qx9YAm4Hniu1s0HqimwKkgEEfUAjuCP08sYwJ456zQMZ4i/4Y0qNDGNLQAY3Btv5nbuBiyrk1qGWVtQ66QJFr+3nGF3DuGIF1OpYlnbUrWHNIEfmOGxpECdMXlr7j0G3tjncMbx9vCL82jK5WAY2J3jp17YzCDjPE0Ws4Jm/byH6bY3jNi+E7ZX6TzWiMuzFKp0HUOa5jbt0wZlMylOoUAhNi3zqTtJ7CI3t5YT1xNUjlUWliL7D+QMWng9aijU6SfiyCG5YmYgX6b49AgmT02SyknI8/tNcVqg6TTpqhUhYnUDaVJBGxO89sGM7vJFVi7LB0IxK77BRzWBNumFvDKZfM+EwHKmq5PaRsf7T/OrFKhptqSF/F8FgTqQqQjMw1DlIBBnpG97SgWG08wqpJO5ZJlKtaksB+VCqgD5S1LSAYNz8oJP2xZeD11WnqJ1VSAJjlQbgE9ybx1hR3wmr12p6F1r4nzELEFXBNgS0EEXIuZE4ccAzagFEM/3T5j81rSAOXa2MQkA7sRJUubjjp/yegfDVACgD/cSf2H2AxXvjdi1QKvRfXfy9sK041Ub/wAvTJVQfykgmdwTuo9P9sarZYUWDs+peoE+fffeNsMUBSCT6QDfI8OZXGEb9N7fSem2AMxQAPy0yO+364uIyymmW1QWaYNhzWHTptvbAlXhQshSQoB1C1u253PXrHTE7bS2DPXoanaoDCVGsu/Oo8luft/nC9nKnlt3JPNHmdkH8g4v+VyjKAKMLy6nYoHN50rBFhpE2G5xWuMZbnDaEGpQxkxTVpIJC9ZiY88Cj96xEemrDm3A8frIsnmQiCdjcT+bt5hZ7+uDKb7liNwJmxJEwO+K3WrmSAxYdzaT3A6ARtiNa5EdVO3p67j/AGxcmm7u7qZ4evris+1eBLo1WCAdhsPP/OD8nnBucU3I54g7kA97x7xthlWzLBekexwl9OeJ5Zom+I9zbh3QKJa/pHX9MX3gHCUoJYA1SAXbr3A8h5YoHwkwXXXqf+nSGo/6jsB6k7YvXwvx+jmEJW1U3qIfmB7jusQAfTrjihUWl1JQotC6hp/2oD5qIPvGEfxXVDoAkAqjCPLliMWmtSVrFQR5icBf+EZb/wDDS/8AqB+gwDAEWjBgz5+4bmn8RqZWZLXYRpNyQfWMTZbNVi2lkO0gFoB9CBH1OJ85m0pVXJUyzOAF6HURt9cH0iAFYqVME3tPqO+Oc2N7T0Ka3FrwFqDLB0kNO2HfDeNNp8E/NPUidMibbiYwLwtGq1GqNMAHbqegGI+GcNZqgWymSeYRE9CQJPqfrbGqbARToGJ8pZVfqY95/fHL7zYen8PTBtDhkU4dzLG2nYdbSJP2wNRyFRn0s6x10wTvHW33OGF6x/VJgtEfp+sCWnJjeN74b5SiqCTGxM9vPEea4W1JCywVgm45tvTvjfCsqapBLAUx0UwTFvb2wnsjuuTHtWutgLQrh2oOtNblh09zeDEWM+4xMa2UUhXNTlIioANMi8hQZifL2xrI8NfLmqWaR4VQo0326+fmMF8Qy1M0ipFOUU6iPmHbrgGBLWJx5RVmb4IRxHN6QQzLIEo3RgQYv09fTCpvDqItRT+IfmBG0LDaj1vcdIOIqOYcJlyql/w2ntHibelojrgfP5whdKqynZ5hYuYm5MQevbrgaTmxA5H+5QCtlZjg9I24atPQgLX06rzYk7iD1OGnEqqJSZtUhV1DrsJAv3wlp1UWmA127A6oUCw/W3aMKviLiBNAqLDVpPLFmBPuJUD3GOZWWMpujuLGKs6tF3ZnKByecTs35h8w6zjeF1Dh9CPxgGqSdRYNMyew7WxmNAp+J9/OVbtQOPv/AKiLQAUIADdwBJO4v1sRvh5kKpMSdwOu0REdjYfw4R5fmYEwTriJgm0/cwPbFqbLqw1IzEqO1m5gPrPS83vtj0krjcEYfOeDV07Bdyk8Xt8oBncgRWFWSdKaYDMhIG0spBNrXPTc4TcU4gjslKQlMEhtIJ03Go/6ib3kmdzbFtzFclVHNFjOjltuAYmd59IthBQ4XSZEqQpDPUITYQofTJFyC6gG+zAeeFmpSP8AcAz6/wA2jRRrr3GNxa/H8QLg+QSpW/Dd9IkjVGrTsJi0n7X3xaeCVhQqVkeoiB7rp52EWMkgwSImfPywj4oi06dRqbJrGkFqahQykgiynSGBBBjoR64X8JqTUM/mF/5647Z25AOAcQ0vTQv4Xx8pfuH16YrNNSTUcSCNhtI79O2LPx3KAUSSyXI0SRBNz2Fp8zjywOzVJA+UAzMRe36Ya16immGm5At9Z+tjhFVOyIvc+E1FFT4Ta9ifWWLKq1SmSNKxtMm+wiAbxgennDLA2eNNiYEAyd7jcR3OB+EZxlQSSpmSFgGPcd7+5x3WrMKjOsAmd4MzvIIi8bxgNpJIIhFgFFjJQKkEh2k6YIMbC022j6YVV+E1K2pgRChFPaPln1sWj1w1o1pUCDJ29ziw8KywWmSz2DDsDYdAbNzQYN4GDU7DuHMT8QtPHs/kGRzqBUgCx9P+DgSmbiZjt59fTHovxJWoPTYMfEKgim4MVATLAMCZKyf9QjaDikf0p9zi+nW3C5kz07YEZ5DI6grlRonYTO4HaNyOs4dVsmCxRUjSsljMGTCjaQSQb4ruVLxpNaolNRITZTBJ3BlTqE/v0O+HZFndtL1pVZBDQ0RdZG3Wwvc4iqszOW3WtxzLKa01ULbJltyHEguXVXpBhqKhNIYuw2JBtyrAFj82JOCZSmKwriocq6NdKglTa63IgFW6edhF6tRzwCpYHSXIB2OpVFo7aZ6e2O+IcYZFg2XUpLW1E9AdEDqSYA2GFWcPcn5eU1E7QY9/P1npvHOOEQEPKyyCoJLdwLSbX5emF/D+OFZBJIAGoEHUOlhuJ3vio8H49UrFRVlzTfVqUXKlSJMdjB7m/bDDiOZ8LMa1Bh6WmZsGLG89Ik+cHBX7wW040rKSTkSmce8TxCKWkBucsQSSST/aDG2GfCxVqgpW0NazLIK+3bErtSKW1BhuSw+oAURHqcOeAZYlA8X/ALjufLDKmBMRv3k3BsiUAgAj6e+HOX4cxDEQWZln0BIsf+o41lcvvq2HXbDbINBHmemEggzCTB8zwWtModSbFVhCO0cp1R6jCZ0qq0MSoiSSCHiYjaJ84x6CGvAxj0QwuJwzJ6wcDpKTn6jtFBTaoAObcTebb2BGJOF8NWg7ITqMA81oN+gOxNpwZxDK+HUDM0IlwfbTc+hxXlz4NVqrTqJhd9PkLdrDYyfTAENtseY6mu5rqLid8bzjCq9MHlAgi/UXEnab4TVCpBuxYmIgRve8zuO2JuMZqaxYHsGtHeN77Y7qUUVC/ViP0Bt7nG79vPMXVWzqOLm05pV1YJSqmFEmZiYBKi1zct064c8MNRgwp1B4aWWV16uoDEiesdMVbJLJS1yYvtcwMOsnlSHYa3UTLMpgQJJtEE2tHfAMqEEHzhFQhHh43z6Sx0agNOkKhQUa3KgjSUgGDMbkgH648x49mxWzEfMlMaQbRYyx+vbsMXTiZ8KnopvWpmAJYglQZupkAXgnY4onFGLqlQkPURjRqMIOoEaka3WAVn/TjaTAVMDB9/iKqUyy55kDJfd//scZjFpiBOMxTceEJtHqL4bHqYuBanUStokKwgmYMflxf6PEMqMrUqU68uyaVSwdGvEr0iR5WkbmaMwJUy0qL6J95v13wy4HkqRpWcGq9tIGohTFtpBt5+W5xtQLi4mjeq7gfC/v6Tea427IVcgE2aFAJHeentjMqqc60i4Ekcw08gu0eptHliXiXAmRfE5iiQSShAAkAyfywL37YNy4HIrC/KvMRp6Ts0wT9saae2ngetrSepqN9Ubb5tzcEQRsmHUhQIMaUnpO4naWtHfAp4eVZWUFYMG1o843EYdcQVIDUXQagyzTmFHeNwbzPXCSr8Omg3i6p3v6jebEDv5fQlS1AVdtufHmOqabc17/AA+HWMKnDnp1Ay1Kbo62M6dUWIvsQehODc3wpadNWViXAlhFhYWFv574iHCmCKdYZVNxewJvF/8AHfE3xBmQmlFIEKIA23N2v5dsKrb7KFbAv0lCJYl3TOMX9iccNFSs3K0aVkkLqveBE9Y3xgzDwCwjdZEwYJEjvtiFeP1AACACggaDp2sNvf69Mby/Eg2inUJgMBa5uRJE7emEgsxzxC2opLKLkdPfhD1zsAAHy88WDh1SFYElggUtfUJJhd7idrbDCT/whVqUjWqgUaggupHKYkK24WTF727RAseayNOijU6bN4RIDTplmiSZgERK274zst52gnPEVVrBSHsAByBFNLKUzRqNoUyGa5MgDVA9oxVskktAEnoMWOgyhHhpYK8+dm6eY/fCfg1Jp16bdPMzeOu84aAwpt4zK2xXU3wZNmKKhGNQ6SCuhNybQZPS3XyA8sLVHVDHWQSDO0d4vH1w3r0A5JdxTVYBLDUZiwCgEk7nywKOHkGxDowDK9MEhhcARuLgz2wvT1f0Hn09+syugYgp9f5implSy6UkATcDae5xUczV8R9JBAWxLGTIO+3tj0+jRZVO6hQYXVcneIBgSesnHlatLFurEm3nfFZyxaKQlbU73EsHBuIJSY8xUWIPf/N7Ydp8S+PyeEVVkKltQIDGev5hPS0b3wjz2QoswcDlC8igWjpqg3bue+JUc5akhQrqJgm1z5z22/xGAKWFxzHisGIDcCWbP5+pVWijqummhErtv5Ezbrh1wjMgJ1sNsVVMwWol3Ik9hadrY4yfEXSQDcjlnaYsMTAl8GMq0VQXWXj/AMSBKhbhgZ8o3w94ZXBZY7n748r+HeKMwqVnAZo0U1G0m5Ppt9MekfDOWNNKYNyBqYnqxEmfOTjStomWiq0FvYD98EU6kC+AQ2tpG2qfoP8AMYOVRaemwwSwDAuJUpEt1EH0Nj+2KDm8jSpKVdzrVrASBE7ne0dbY9D4ndD/ADriifGLBRqCksSBYTuL/b9sbUplwLRlCr2ZIvYGK6lKm+lUuQdTNeIG/r2wSnCVFI1GqtHRSZm4tt1xFla4TSADJ8vzdBfoPLBHEcvWqIQtEgWuYUf9xH2wko97Sdcd4gkXwSf3PjOK1dZCKskEFo/KAROG+UQKrCSQq7EWnt16WxXuH0qtCtSNRYV7TupBibi1t8WXiOZNCmskAghdMDtBmdxHMfTAVQVwZRR0yFbKb/7lH4/TqVyxZ5pUwy6NUEixJgLzRG0j5TviDK8E/CNugKsLCdwD08tupwzyuc8KoyvT5W1NBNyrNy945ZH1x3SrlKYTopgfwYftfswR5TmH90KPO9/f7RIyRv8AvjeJm4dm6hL0stUZGJKtFiO4vtjMbaegKiDkytVE1WNwLwN4xYPgmvRp1K3jxTeAASvywfxFEjlLAjzscEZbgNI5YkkmsUNXWDCqAlNloka5OpKhJOncqBtOGGS+FqMUw9enSrsELoWR0UwA3JrQ7QZl0vbUBOLGXfzPJp1FpoQBkzvO52jSDtqDuUZadIX1MQBJANlETzRecLOCU3CCgdLN4c6j0UQIE73v5j0xZz8KLTGpoWnB1MaRuACZF4UdZfTtN4xxkvh1abmoldarFCFGjlBNtMyRB2gXMzuDAdgLFBxCOovZz8XTylbztVlIWoZKiTO4npM3jt/nEubrTRdDcEcvlFyPSB9vPDP4yyuvVUYIn4mluXTy6QNR6NJsLkWHmMLszllWiGSNLEDUYJaQdj7b/tgWFMDaIYDteocfeC5Gu6oymVRkcgESbSbf2yJ7/Lt3Ez6llFTSwncsReQDtMi/kN8Zm+IFyE5hpiQTawIFrRIJnrJ64NR2r09EMQi8w1biLEKSBaTPXa+MdjsFwPx0m77uck4Fh59Yu4PSYhWKcoIUPsGPQdifPDzh+XnUUQch5mKkywEkA9ANpvfpgDheWqGpT5l8JahspvqKm9toAxLS4u4fwlAWkGNgoBj9I1E9MC5fbtAseflJSaPaXYm1uPOO6dY6PEJ3TUAxO24NzBt0GOa2fd9JqGoqkyJgi977lLXGqMcVatgdgOgMAdD6LY9YwrfjSCj4dNdZPKVYfKsyCGPzRMe2KtWxBTs8/mTaKkrqxqYHT5Sw0KGs7zA3mN79BN/YTiTLVKIcqzAArZnNgQbAnoDe+A8nWUqSl4SRfaZESdgCOu3tiA5dAlRTUp+JpnXPyk20j7ydx9IRq9QgpDHxe/rGaNWeoST8MjzOdit+BTNVUZiDJAYkLcHeQFsOsnvifL8RC0tSAsYNtwCWZyGbpAcAk9cC8CrV6YlaJqRzqJWNiGJk3kQOu1tzg6qlGhSpiiddRllzBEMSAQYg31EQdo6YlpkIQ46e/vL66BgaZvaV7iXFUfL1yZSoJK73NhYxtvYnqfXFY4fwlnoiovzardJFx9ip++H3xIKiZeudACPUVWOkCDOoBewIna0Rjr4atl1BEcsj/UGJO3qTh4YbSwPJgBe8ABwItfL5gU+9mLG0gSenS32jCRs2yVUZVEqRoXcT/k98elZfKhU1t1iB3vb0HXzMdhjzXN1FGcY/kWqxgeRPTB033XBmMljcR9m65VvDrErU0hoBlCpEgj/Bwz+GODnN1FQGAbseyjc+vT3GJOD1KWeqVGK6lWnTXmBsQI39umLt8A8Lp5c1nTdoAUmdMSbdQCT9sIKgcYlJqmxDWPpO8r8H06a9FMSVUErJMmNTFvqT+2LDlkCx6GftiebCcbJ674215NeCZRW5FUxaSd9MmSfXoPfDujlUA2k9ySTgS28RbpY/bG0fSQTMNsZ69o746068kzywjR2wqyw55gHlO5jqPI4L4nmyFAF9Rj0HX/HvhVXJMhdQOkjUDGmes97bYaoxFsZJx+lVIp1aaqzUW1aRLFgQQYuJMGYxXnejWbxDm01FSpWr+GROn8t9oNh3xXatLMNq1eIw66qgAj/qbt5YKyfCWUGQk6ZOozA9gbmDhh0l+TMTWgCwHv8AmMOLZhGp0qaNq0OSzgFRcPcTvuL4rXFPi5nYKhHKIk/mOxN/P9MSfE/EKmVUUwgdnggDUYEc1gAew/4xUuE8IqtqY0nA/wDiR1/1RgX06G182h09S6kkdZZck3h6nKK7XEvJixHfGzUgDVJBN7wT3jsQJwTkqIVQCfbc+g7k7SYwm4zmWDkAgBV2iYJ3H6D2wDPvbwlFPuJjJl6HxjTAAGXMCwuNumMx5f8A1tX+4D+euN4Owk2x5aMt8QL/AE4pyVrgeGqrq0OhFMB2E6SwWno6fkMGJGj8WOPDDCppkAlapEGdwumAe24GMxmKbf2ryUH+8B0jytx2kRq8TMkfM3OJI2APfYD0ttgXhfxyrv4S03IjQGeqS17WEQu/e1o8sxmIabtm5nqNTTHdgXxTnnrs5fVBaQpPy2gethgLh2aKhSAH0sAqtMWFt+37YzGY58qPWYo2sw8BAsxUZ2LM1yY26n09hjWRpoy1/EEHSFUjeeY2M8pJge46A4zGYpqIOxuPESbTsTqLHwMKy1IvlncNcHSYkSymD9iY9em2NcMy1R1cggKi7/miZja977jbGYzG6trUt/XH1k+jpLVqmm3F/tD8hS0pz1IO6oBNjuQxBF/7SPPAJyelyrEnqumALnaCLdPLGsZiEaioWyYNdAqoy4J5+Rli4RlfCqQGOpwS5MEQOoEWj/OJM3lkrhCy6FWwVIEgxOpt2Nrm3XvjeMxNqtRUFNLHm/1l3/l01cMzC5xAc1xipQeKaKAOVHIkiBBgT2MXGJ2FYL4kgu0GW3b5gbj+WxmMw8ACla36YuoS2pGZUvi2sWooJktUJ8rAgR03OH1bK6Aukk2C3jYbG3lONYzAA2VB6yu3ef5SSv8AEDKNKwQP7gD99/vip5fgnj1WduRGqCQLnmY7Tt998axmKFJXiAVBnsPCcmNDJYEN0EC99hgHN/gZhT3I++MxmAgCOs1nj0c/r+uBaPxC6MA4DA7Ecp/fGYzG3mgAwmt8SUuzz6D/ADiZuPUSgQ677EKJB6HfocZjMFeYVg+adi4cnsCOgg3+843lqVWoZZQEJlSWO3TlXf0MYzGYavESeYL8S5LSQ63H5wAB73sZsCO0dsV7OcaVZAEux6zEL09Cb+/rjMZhhc7YsU1LRBU4lVOouJ1tM6ugjbttGDVz9TTpJg9gPax+uN4zA1KjcXjadFMG0ArK9NwzNLMTHt39tul8IXqajO97z3xmMwlQALytfCNE4TUgSQPLGYzGYG8wsZ//2Q==" style="width:275px;height:183px;margin-left:0px;margin-right:-2px;margin-top:0px" class="rg_ic rg_i" data-sz="f" name="T_Re5-rtri5U0M:" alt="نتیجه تصویری برای پرده خوانی در ایران"></div></div> text/html 2016-10-09T17:39:18+01:00 khomeyni.mihanblog.com admin 16)) برگی از خاطرات سفر موسیو چریکف((نماینده ی دولت وقت روس))در کمره و خمین http://khomeyni.mihanblog.com/post/49 <div align="center"><font color="#330099"><font size="2"><font face="Mihan-IransansBold"><b>مقدمه:</b></font></font></font><br><div align="right">موسیو چریکف یک فرد نظامی و روسی نژاد میباشد که در سال 1850میلادی ((یعنی در حدود 168 سال پیش)) به ایران زمین سفر کرده است. اگر اشتباه نکنیم او را باید <font color="#330099">سومین</font> سفرنامه نویس و جهانگردی دانست که از کمره عبور کرده و در این خصوص دفتر خاطراتی برای ما به یادگار گذاشته است .<br>&nbsp;در اینجا لازم به توضیح است که موسیو چریکف در آن زمان نماینده ی دولت روسیه در کمیسیون تعیین حدود ایران و عثمانی بوده و با توجه به اینکه فردی نظامی هم بوده در طی سفرش به نواحی مختلف ایران مسایل و راههای منطقه را بیشتر از نظر <font color="#330099">نظامی</font> بیان کرده است.</div><br><div align="right"><br></div></div><br> text/html 2016-07-10T01:33:38+01:00 khomeyni.mihanblog.com admin دکتر مشفق کمره ای چهره در نقاب خاک کشید http://khomeyni.mihanblog.com/post/46 <div align="center"><b><font color="#33CC00"><font size="2">سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز****مرده آن است که نامش به نکوئی نبرند</font></font></b><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8259132434/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%82.jpg" alt="http://khomeyni.mihanblog.com" hspace="1" vspace="1" align="absmiddle" border="0"><br></div> text/html 2016-05-05T18:15:40+01:00 khomeyni.mihanblog.com admin 14)) برگی از خاطرات سفر اوژن فلاندن((دانشمند وجهانگرد اروپایی)) در ناحیه ی کمره http://khomeyni.mihanblog.com/post/44 <font color="#33CC00">اوژن فلاندن دانشمند وجهانگرد بزرگ فرانسوی </font>در دوره ی حکومت محمد شاه قاجار یعنی در سال1219تا 1221شمسی <font color="#33CC00">یعنی در حدود 174 سال پیش </font>بهمراه ‏ هموطن هنرمند خود به اسم ((<font color="#33CC00">پاسکال گست</font>))به ایران آمده است و از آثار تخت جمشید شیراز وهمچنین&nbsp; نقش رستم و برخی دیگر جاهای تاریخی ایران دیدن نموده و در این رابطه <font color="#33CC00">دفترخاطراتی </font>برای ما به یادگار گذاشته است. در اینجا ما با هم دفتر خاطرات این دانشمند اروپایی را باز کرده و قسمتهایی که مربوط به ((<font color="#33CC00">سرزمین کمره خمین و قریه های خمین</font>)) میباشد را مطالعه میکنیم"<br><br>