تبلیغات
 ابزار پرده خوش آمدگویی
به شهرآیت الله خمینی خوش آمدید
خمین وکمره - 17 )) کم رنگ شدن هنر پرده داری وپرده خوانی در کمره

خمین وکمره

نگاهی عمیق وماندگار ونگرشی کارساز به کمره ی قدیم تا خمین امروزی (( تقدیم به آقای دکتر مرتضی فرهادی،نگارنده ی منبع تاریخ کمره))

آدرس کانال های تلگرامی خمین و روستاهای تابع
 کانال های خمین
تم باکس قالب ساز میهن بلاگ
کانال تلگرام روستای استهلک خمین
کانال تلگرام قریه استهلک خمین
تم باکس قالب ساز میهن بلاگ
درباره سایت
(((((((((((پویا مدیر سایت))))))))))

فرمان دادم بدنم را مومیایی نکنند، درتابوبت، طلا زیور آلات وامثال آن نپوشانند، فقط هرچه زودتر جسدم را در خاک پاک ایران دفن کنند، چه افتخاری بالاتر از اینکه بدنم درخاک پاکی همچون ایران دفن شود و ذره ذره خاک ایران را تشکیل دهد(((کورش کبیر)))
زنده باد ایران، زنده باد ایرانی، زنده باد وطن ، زنده باد بچه های خمین
نویسندگان
دفتر ثبت اطلاعات روستایی
جستجو در سایت
اینجا
نویسنده :admin
تاریخ: دوشنبه 19 مهر 1395 08:35 ب.ظ
سیاهی لشکر نیاید بکار ***که یک مرد جنگی به از صدهزار

چنانت زنم تیغ بر فرق سر***که از سر به پایت نگردد خبر

نتیجه تصویری برای پرده خوانی در ایران
پرده خوانی که به نام های دیگری همچون ((پرده داری، نقالی، شمایل گردانی و...))خوانده میشود، یک هنر اصیل اسلامی ایرانی میباشد که به احتمال زیاد پیشینه ی تاریخی آن به دوران قبل از اسلام در ایران باستان برمیگردد.
دقیقا و بدرستی مشخص نیست چه افرادی و در چه دورانی برای اولین بار شروع به پرده خوانی نمودن اما در این مورد نظراتی از گذشتگان بجا مانده است مثلا عده ای ریشه ی  بوجود آمدن پرده داری وپرده خوانی را در سوگ سیاوش میدانند،برخی هم معتقدند که پرده خوانی از روی نقاشی های مانی سرمشق گرفته و برخاسته ،عده ای بر این نظر هستن که پرده خوانی ریشه در حماسه های ملی و مذهبی ایران باستان ((من جمله شاهنامه ی حکیم بزرگ فردوسی و وقایع کربلا)) دارد و...بهر حال به نوعی به اثبات رسیده است که پرده خوانی قبل از اسلام هم در ایران زمین رواج داشته و با ورود اسلام به ایران کم کم پرده خوانی رنگ وبوی مذهبی نیز بخود گرفته است.
پرده خوانی و پرده داری را باید به دو نوع تقسیم میشود:
پرده داری کهن ایران زمین که در این نوع پرده خوانی نقال (همان پرده خوان) با صدایی عامیانه به مدح و ستودن پهلوانان و بزرگ مردان ایران میپردازد که این نوع پرده خوانی همان پرده خوانی ادبی میباشد و بیشتر ریشه در شاهنامه ی حکیم فردوسی دارد.
نتیجه تصویری برای تصاویر برای پرده خوانی های حماسی و پهلوانی
دوم  پرده داری مذهبی : که در این نوع پرده داری پرده خوان با صدایی شیوا و دلنشین به ستودن اهل بیت اطهار (ع) میپردازد که این نوع پرده خوانی بیشتر ریشه در وقایع کربلا دارد.
نتیجه تصویری برای تصاویر برای پرده خوانی های حماسی و پهلوانی

نگاهی مختصر به نحوه ی پردده خوانی و پرده داری از گذشته تا به حال :
ازگذشته های دور که بگذریم ، در زمان حکومت صفویان و بخصوص در زمان شاه اسماعیل صفوی فرهنگ وهنر ایرانی اسلامی مورد توجه فراوانی قرار گرفت و به رشد وشکوفایی روز افزونی دست یافت. در طی این رشد وشکوفایی پرده داری ونقالی نیز مورد توجه فراوان قرار گرفت. در ابتدا امر نیز پرده خوانی و پرده داری در قهوه خانه ها و تکایا آن هم بصورت نقاشی هایی برپا شد. بطور واضح تر یعنی در قهوه خانه ها هنر مندان با ذوق وصلیغه ی فراوان نقاشی هایی با محتوا و مضمون های حماسی و مذهبی کشیده بودند و یک نفر به عنوان نقال (همان پرده خوان) جلو این نقاشی ها قرار میگرفت و با چوب دستی ای که در دست داشت  به محتوا و مضمون این نقاشی ها اشاره میکرد و با صدایی دلنشین وعامیانه شروع به خواندن مینمود. به تصویر نگاه کنید:
نتیجه تصویری برای تصاویر برای پرده خوانی در ایران
مثلا پرده خوان با چوب دستی اش به تصویر شمر اشاره میکرد وبا صدایی بلند میخواند: ای شمر  در خیمه چرا تو پا نهادی بیجا، شیطان به کجا وآدم باغ بهشت، لا حول ولا قوته الا بلا ، دور شو از نزد نظرم ای گمراه ، ورنه سرت از حلقه ی تن بردارم.
گاهی هم این نقاشی ها دارای مضمون و محتوایی حماسی و پهلوانی بودند ،به تصاویر زیر نگاه کنید:
چو فردا برآید بلند آفتاب *** منو گرز ومیدان و افراسیاب
نتیجه تصویری برای تصاویر برای پرده خوانی های حماسی و پهلوانی
با توجه به اینکه اسلام و مذهب شیعه مورد توجه پادشاه صفوی بود بنابراین نقالی و پرده خوانی هم مورد لطف شاه قرار گرفت بطوریکه شاه اسماعیل برای تمام نقالان وپرده داران حقوق ومواجب تعین نمود و اتابکی خاص به اسم میرزاباشی از طرف شاه مامور شد به امور پرده خوانها ،رزق ومعاش ومواجبشان رسیدگی کند. وضعیت پیش آمده باعث شد پرده داری وسعت داده شود،بنابراین کم کم نقاشی هایی که درون قهوه خانه ها وتکایا بودند بصورت پارچه هایی عریض و پهن درآمدند و پرده خوانی از داخل قهوه خانه ها به بیرون راه پیدا نمود... دیگر قهوه خانه ها تنها محل پرده سرآیی نبودند بلکه پرده خوانها به روستاها وقصبات مختلف میرفتن و داخل کوچه ها ومیادین هر محله ، پرده را بر روی دیوار کاهگلی آویزان مینمودند و با صدایی عامیانه شروع به پرده سرآیی میکردند، با شنیدن صدای نقال ،مردم از پس وپیش کوچه ها میآمدند و دور پرده خوان حلقه میزدند.پرده خوان با اشاره به تصاویر پرده شروع به مرثیه سرایی در عزای شهدای کربلا مینمود و حاضرین ار مصیبت شهدای کربلا خالصانه اشک میریختند...پس از اتمام پرده خوانی ،جمعیتی که دور پرده خوان جمع بودند مقداری پول و یا آذوقه به عنوان انعام به پرده خوان میدادند
.نتیجه تصویری برای تصاویر برای پرده خوانی های حماسی و پهلوانی
پرده خوانی مانند سایر قصبات و روستاهای ایران در خمین و کمره نیز رایج بوده است . تا یکی دو دهه پیش در قریه ها و دهکده های کمره نقالان و درویشانی دیده میشد که در جلو مساجد و میادین هر روستا پرده ی خود را به دیواری آویزان نموده اند، جمعیتی دور آنها جمع شده است و درویش ((همان پرده خوان)) با کلام و آهنگی عامیانه و دلنشین مشغول پرده سرآیی میباشد....
ساختار و چگونگی اجرای این نمایش حماسی مذهبی ببر دو قسم بود((پرده و پرده خوان)) جنس این پرده ها هم از ((متقال و کرباس))بوده که با هنرمندی تمام نقاشی شده بودند. پرده خوان با چوب دستی که در دست داشت((این چوب دستی مطرق خوانده میشده)) به تصاویر پرده اشاره میکرد وبا توجه به موضوع و تصاویر پرده با کلامی دلنشین وعامیانه شروع به خواندن مینمود.
ای حر نامدار برگو ببینم چه کرده ای***با نور چشم ساقی کوثر چه کرده ای؟
بی حرمتی به زاده ی زهرا نکرده ام***جز همرهی به آن مه خاور نکرده ام
او آب داد من چگونه بندم آب***آخر حساب شرم از رخ زهراکرده ام
.....

این هنر اصیل در اواخر دوره ی قاجاریه به اوج شکوفایی خود رسیده بود .بویژه در قهوه خانه ها طرفداران بسیاری داشت،اما متاسفانه  بعدها کم کم رو به کم رنگ شدن نهاد...در روستاهای خمین تا یکی دو دهه پیش صدای پرده خانها در پس و پیش کوچه ها بگوش میرسید،اما اگر امروز در پس و پیش این کوچه ها قدم زنی دیگر نه اثری از پرده ای هست نه پرده خوانی، واقعا که جای تاسف دارد هنری که چندین قرن در ایران رواج داشت و نسل به نسل حفظ شده بود امروز چنین مورد بی مهری و کم لطفی قرار بگیرد، پرده ها کم کم جمع شوند و یا با توجه به قدمتی کهن که داشتند برای فروش به دست عده ای سود جو بیفتند و هیچ فکری برای جلوگیری از اینکار نشود...
امروز با کمال تاسف نه تنها باید فراموشی هنر پرده خوانی را بلکه باید مرگ این هنر اصیل را در خمین و کمره اعلان کرد.
موضوع: تاریخی،مذهبی،ادبی،
کلمات کلیدی : شاهنامه ، صفویان ، قاجاریه ، نقاشی ، روستاهای خمین ، مراسم مذهبی ،

اوقات شرعی

لینکدونی
میزان بازدید از سایت
  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • یازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل مطالب :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :