تبلیغات
 ابزار پرده خوش آمدگویی
به شهرآیت الله خمینی خوش آمدید
خمین وکمره - جدول مادر شماره ی یک ((دهستان رستاق))

خمین وکمره

نگاهی عمیق وماندگار ونگرشی کارساز به کمره ی قدیم تا خمین امروزی (( تقدیم به آقای دکتر مرتضی فرهادی،نگارنده ی منبع تاریخ کمره))

آدرس کانال های تلگرامی خمین و روستاهای تابع
 کانال های خمین
تم باکس قالب ساز میهن بلاگ
کانال تلگرام روستای استهلک خمین
کانال تلگرام قریه استهلک خمین
تم باکس قالب ساز میهن بلاگ
درباره سایت
(((((((((((پویا مدیر سایت))))))))))

فرمان دادم بدنم را مومیایی نکنند، درتابوبت، طلا زیور آلات وامثال آن نپوشانند، فقط هرچه زودتر جسدم را در خاک پاک ایران دفن کنند، چه افتخاری بالاتر از اینکه بدنم درخاک پاکی همچون ایران دفن شود و ذره ذره خاک ایران را تشکیل دهد(((کورش کبیر)))
زنده باد ایران، زنده باد ایرانی، زنده باد وطن ، زنده باد بچه های خمین
نویسندگان
دفتر ثبت اطلاعات روستایی
جستجو در سایت
اینجا(((بنام خدا)))

موضوع :
جدول مادر خمین وکمره

تاریخ ایجاد:5تیرماه 1394 خورشیدی

نویسندگان : مجتبی
یک)دهستان رستاق
مشروح :این دهستان از نظر جمعیت،پرجمعیت ترین دهستان خمین میباشد و از لحاظ مقایسه با دیگر دهستانها در فاصله ی نزدیک تری به شهر خمین قرار گرفته است،شاید این یکی از دلایلی باشد که این دهستان پرجمعیت ترین دهستان خمین میباشد.چون حدفاصل برخی روستاهای این دهستان تا خمین مسافتی هست که حتی میتوان آنرا پیاده پیمود.
تعداد دهستانها ومزارع این روستا روی هم77 تا گزارش شده است، یعنی 46 آبادی و31 مزرعه
معنا :کلمه ی رستاق اگرتغییر یافته ی همان رستاکباشد در ترجمه به معنای((سبز شدن و رویش کردن)) میتواند باشد .
اما در گذشته های دور به جمعی از دهکده های یک استان رستاق نیز میگفتن و در کل در همین پیرامون معنا داشته است.
شاید هم بتوان گفت اگر رستاق تغییر یافته ی رستاک باشد معنای ((زیستن ،حیات،زنده بودن و...))را میتواند داشته باشد !
آمار کلی :طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1355 شمسی میزان جمعیت کل روستاهای این دهستان روی هم رفته 16698 نفر گزارش شده است ، این در حالی هست که در آمارگیری ده سال پیش تر ،یعنی در سال 1345 جمعیت روستاهای این دهستان12509نفر ثبت شده است .
جدول شماره ی الف
در این جدول لیست قریه های دهستان رستاق به همراه آمار هرکدام  بصورت جدا گانه آمده است.((این آمارها از زمان حکومت پهلوی بجا مانده است

 وضعیت جاده ی روستا در سال 1345 شمسی
 فاصله ی ذکر شده روستا تا مرکز شهر در آن زمان
 تعداد خانوار در سال 1345 شمسی
 آمار جمعیت در سال 1345 شمسی
 آمار جمعیت در سال 1328 شمسی
زبان و لهجه ی ساکنین
فهرست روستاهای دهستان رستاق
فقدان اطلاعات
باخترخمین ک8
67خانوار
363نفر
422نفر
فارسی محلی
پشتکوه
خاکی
فقدان اطلاعات
40خانوار
200نفر
1335جمعیت142نفر
فقدان اطلاعات
اسدآباد
جیپ رو
شمال خمین ک5
26خانوار
140نفر
650نفرفقدان اطلاعات
ارزقان
راه شنی
6کیلومتر
42خانوار
201نفر
1335جمعیت216
فقدان اطلاعات
بیلاق
راه شنی
شرق خمین ک1
5خانوار
23نفر
فقدان اطلاعات
فقدان اطلاعات
پائین بند
جیپ رو
فقدان اطلاعات
1 خانوار
3نفر
فقدان اطلاعات
فقدان اطلاعات
استخرمیان صحرا
      اسفنجه
      اکبرآباد
      حاجی آباد
      چشمه سفید
      حسن فلک
      هشمتیه
      حسین آبادسادات
      رشیدآباد
      دربند((دربندلران
      رازان
      ریحان سفلی
      ریحان علیا
      طنجران
      شمس آباد
      زرشک
      فرفهان
      عباس آبادفرنق
      عباس آباد
      عاشقه
      فرنق
      فرنام
      فیروزآباد سفلی
      فیروزآبادعلیا
      قلعه احمدآباد
      فرهادیه
      کوکه
      قیاپا
      قلعه افشار
      قلعه نو
      گوشه محمدمالک
      گل زرد
      منظریه
      محموآبادهشمتی
      نیشهر
      دامبره
      گوشه عظیم
      محسن آباد
      شاهین
      میشیجان
      
      
       
       
       
       
     

جدول شماره ی ب
در این جدول لیست آبادی های دهستان رستاق را به انظمام آماری از امکانات موجود در زمان مربوطه و همچنین میزان محصولات کشاورزی هر آبادی را بعلاوه ی آماری از تعداد احشام مشاهده میکنید
 
آماری از تعداد احشام روستا در آن زمان =1345 شمسی
محصولات روستا برحسب هکتار در سال 1345 شمسی
امکانات روستا در سال 1345
 نام روستا
گاو80گوسفندوبز350 ،الاق30
گندم آبی 24گندم دیم 15جوآبی8باغات وقلمستان6دیگرمحصولات10
 دبستانپشتکوه
 فقدان اطلاعت
گندم آبی6دیم20جوآبی1 مراتع وچراگاه 300قلمستان1 دیگرمحصولات2
دبستان
اسدآباد
گاو40گوسفندوبز140 ،الاق18
گندم آبی14جوآبی2 ،باغ وقلمستان2سایرمحصولات10
دبستان
ارزقان
گاو24گوسفن150،الاق20
گندم آبی4باغ2دیگرمحصولات2
دبستان
بیلاق
گاو 10 الاق 6
گندم آبی28جوآبی 3  باغ 2
__
پائین بند
گوسفندوبز 400 ،الاق 1
گندم دیم40 چراگاه ومرتع 4
 ____استخرمیان صحرا
   اسفنجه
   اکبرآباد
   حاجی آباد
   چشمه سفید
   حسن فلک
   هشمتیه
   حسین آباد سادات
   رشیدآباد
   دربند((دربند لران
   رازان
   ریحان سفلی
   ریحان علیا
   طنجران
   شمس آباد
   زرشک
   فرفهان
   عباس آبادفرنق
   عباس آباد
   عاشقه
   فرنق
   فرنام
   فیروز آباد سفلی
   فیروز آباد علیا
   قلعه احمدآباد
   فرهادیه
   کوکه
   قیاپا
   قلعه افشار
   قلعه نو
   گوشه محمد مالک
   گل زرد
   منظریه
   محمودآباد حشمتی
   نی شهر
   دامبره
   گوشه عظیم
   محسن آباد
   شاهین
   میشیجان
   
   
   
   
   
   
   

نکات مورد توجه در خصوص آمارگیر
یک این آمار در زمان حکومت پهلوی جمع آوری شده است.
دو با توجه به کمبود امکانات در آن زمان احتمال دارد، برخی آمار از جمله آمار ثبت شده در خصوص محصولات کشاورزی چندان دقیق نباشد،در کل میتوان گفت :((یک آمار تقریبی هستن
سهشما میتوانید آمار جدول این دهستان را با آمار جدول دیگر دهستانها از لحاظ میزان جمعیت و...مقایسه کنید.
چهار شما میتوانید امکانات گذشته ی این دهستان را با امکانات امروزی اش مقایسه کنید.
پنجنکته ی اصلی :به  احتمال زیاد اشکالاتی در این آمار از لحاظ ثبت تعداد روستاها و مزارع وجود دارد((بطور واضح یعنی نام برخی روستاهای خمین در این آمار نیست
ششکاربرانی که از نام روستاهای از قلم افتاده اطلاع دارند، میتوانند نام روستای مورد نظررا در بخش نظرات ارسال کنند تا به این فهرست اضافه گردد.
نتیجه گیری
با مشاهده ی جدول آمار گیر واضح ترین نتیجه ای که شما میتوانید بدست آورید، در خصوص امکانات موجود در هر روستا ((بغیر از وجود مدرسه ی ابتدایی در برخی از روستاها)) هیچ خبری از دیگر امکانات ((نظیر آب آشامیدنی، برق ،گاز ، تلفن ،جاده ی آسفالت ، وسائل نقلیه ، مراکز خانه ی بهداشت ،و......................................................... )) در روستاها نیست !!!!
در آن زمان حکومت پهلوی حتی کمترین توجهی به وضعیت روستاهای ایران نداشت . گزارش هایی که از وضعیت آن زمان روستاها به جای مانده است واقعا تاسف بار است . سرزمین حاصلخیز و چهار فصلی همچون ایران که در آن زمان مردمانش میتوانستن به بهترین وضعیت زندگی کنند اما طبق جدول بالا ملاحضه میکنید که در روستا ها حتی یک جاده ی مناسب برای رسیدن به شهر هم وجود نداشته واکثر جاده ها خاکی یا مالرو بوده اند، در آن زمان خبری از وجود یک درمانگاه ساده در روستا که نبوده هیچ ،حتی یک وسیله ی نقلیه هم در اکثر روستاها وجود نداشته است. در این خصوص اضافه کنم که به علت عدم رسیدگی به وضعیت روستاها ونبود امکانات بهداشتی و...بیشترین آمار شیوع بیماری های خطرناک از جمله (( وبا ،آبله ،انواع بیماری های عفونی ، و حتی مرگ ومیر نوزادان آنهم در حد بسیار بالا و....))و ده ها نوع بیماری دیگر مطعلق به روستاها بوده است، حتی برخی افراد در روستا که بیمار میشدند به علت نبود امکانات و عدم آگاهی ، بیماریشان به مدت زمان طولانی کشیده میشد وکار به جایی میرسید که یک بیماری ساده آنقدر ریشه زده که دیگر قابل در مان نبود و میمردن...........اینها همه اندکی از جنایت های حکومت پهلوی در ایران هست.
سیاست کلی که آمریکا از حکومت پهلوی خواسته بود در ایران دنبال کند،این بود که مردم ایران را عقب نگاه داشته کند،یعنی اجازه ندهد وسعت تفکر مردم  باز شود،نتوانند به پیشرفت و دانش عصر دست بیابندو مردم فکر کن دنیا از قدیم همینطور بوده و از این به بعد هم همینطور خواهد بود!!!!!! و این بود که طبق این سیاست کمترین توجهی به مردم و امکاناتشان میشد، مردمی که در آن زمان در شهرها زندگی میکردن یه مقدار از امکانات شهر بهره مند بودن ، اما روستانشینان....!!!!! ییشترین فشارها وسختی ها را مردم روستا متحمل میشدن((نبودن امکانات از یک طرف،ظلم بی حساب خوانین و اربابان روستا از طرف دیگر))
بطور کلی باید گفت : در زمان پهلوی ،((فقر،گرسنگی، بیماری،نبود امکانات))از یک طرف و از طرفی هم((ظلم بی حساب برخی ازخوانین)) باعث شده بود روستانشینان بشدت در وضعیت ناخوشایندی قرار بگیرن......


ثبت وکامل شدن اطلاعات جدول ها مدتی طول میکشد،تا درج کامل مطالب لطفا صبور باشید
اوقات شرعی

لینکدونی
میزان بازدید از سایت
  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • یازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل مطالب :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :